Trwa ładowanie...
d3mcm9p
d3mcm9p

Informacje ze spółek

Informacje ze spółek
Share
d3mcm9p

MOSTOSTAL ZABRZE

Zarząd spółki 07.05.br. potwierdził otrzymanie zlecenia od firmy AE&E Lentjes UK Limited na wykonanie prac montażowych na terenie elektrowni Rugeley (Wielka Brytania) w tym montażu stacji doładowczej i absorberów. Wartość kontraktu oszacowano na 8,8 mln zł netto, zaś termin jej realizacji ustalono na 30.06.2009.
BM BPH Przekazana informacja, z uwagi na niewielką wartość kontraktu w porównaniu do zeszłorocznych przychodów netto ze sprzedaży emitenta, będzie miała niewielkie znaczenie dla kształtowania się kursu akcji. Komunikat został przekazany w trakcie sesji co oznacza, iż została już zdyskontowana przez inwestorów.

NFI MIDAS

Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas S.A. poinformował, że w dniu 7 maja 2009 roku otrzymał od członka rady nadzorczej funduszu zawiadomienie o dokonaniu nabycia akcji funduszu. Podmiotem nabywającym był Baterpol Sp. z o.o., podmiot zależny od Impexmetal S.A, natomiast osoba przekazująca informację jest również członkiem rady nadzorczej Impexmetal S.A. Transakcje nabycia przeprowadzone zostały w zleceniach pakietowych w dwóch transzach. Pierwsza transakcja opiewała na 214.000 sztuk akcji i przeprowadzona została w dniu 5 maja 2009 roku po średniej jednostkowej cenie nabycia po 9,35 zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 5 maja 2009 roku. Druga dotyczyła nabycia 213.000 sztuk akcji w dniu 6 maja 2009 roku po średniej jednostkowej cenie nabycia po 9,35 zł. Rozliczenie transakcji nastąpiło w dniu 6 maja 2009 roku. Osoba, której dotyczy zawiadomienie nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych osobowych.
BM BPH Operacje przeprowadzone przez członka rady nadzorczej NFI Midas w sumie opiewały na 427 000 sztuk akcji o wartości 3 992 450 zł. Nabycie akcji przez osobę blisko związaną ze spółką jest informacją pozytywną, szczególnie w kontekście podpisanej w dniu 6 maja przez CenterNet, spółkę należąca do NFI Midas, umowy z Polską Telefonią Cyfrową. Ilość akcji nabytych stanowi jednak mniej niż 1% akcji w obrocie, a co za tym idzie komunikat powinien w niewielkim stopniu wpłynąć na zachowanie kursu akcji na giełdzie.

BM Banku BPH

d3mcm9p

Podziel się opinią

Share
d3mcm9p
d3mcm9p