Trwa ładowanie...
d2axngj
d2axngj
espi

INTERFERIE S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. (35/2013)

INTERFERIE S.A. - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. (35/2013)
Share
d2axngj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd INTERFERIE S.A. w Lubinie informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24.10. 2013 r. odwołało z dniem 30.10.2013r. roku Pana Marcina Chmielewskiego ze składu Rady Nadzorczej INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 31.10.2013 r. w skład Rady Nadzorczej: Pana Roberta Rozmusa, Pana Pawła Potocznego. Informacje o nowo powołanym członku Rady Nadzorczej, wymagane Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Spółka przekaże w terminie późniejszym, odrębnym raportem bieżącym. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21, 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INTERFERIE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
INTERFERIE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-301 Lubin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Marii Skłodowskiej-Curie 176
(ulica) (numer)
767495400 767495401
(telefon) (fax)
interferie@interferie.pl www.interferie.pl
(e-mail) (www)
692-000-08-69 390037417
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-24 Robert Węglarz Prezes Zarządu
2013-10-24 Dariusz Rutowicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2axngj

Podziel się opinią

Share
d2axngj
d2axngj