Trwa ładowanie...
d1v5ugu
d1v5ugu
espi

INTERSPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (36/2014)

INTERSPORT S.A. - Wybór biegłego rewidenta (36/2014)
Share
d1v5ugu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INTERSPORT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku par.5.1 pkt.19, Zarząd INTERSPORT Polska S.A. informuje, że na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą wyboru WL Finanse sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, jako podmiotu uprawnionego do dokonania badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki wzięła pod uwagę rekomendację Komisji Audytu oraz posiadanie przez WL Finanse sp. z o.o. wykwalifikowanej kadry biegłych rewidentów. Umowa zostanie zawarta na okres niezbędny do wykonania prac w niej wskazanych, a wynagrodzenie nie będzie odbiegało od stawek powszechnie obowiązujących na rynku. Spółka WL Finanse sp. z o.o. jest wpisana pod numerem 2773 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów . Spółka INTERSPORT Polska S.A. od 2012 roku korzysta z usług wyżej wymienionego podmiotu w zakresie badania sprawozdań finansowych. |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Intersport Polska Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
INTERSPORT S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-060 Liszki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cholerzyn 382
(ulica) (numer)
012 44 48 100 012 44 48 000
(telefon) (fax)
biuro@intersport.pl www.intersport.pl
(e-mail) (www)
6760016553 003900187
(NIP) (REGON)
d1v5ugu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-10 Artur Mikołajko Prezes Zarządu
2014-12-10 Sławomir Gil Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v5ugu

Podziel się opinią

Share
d1v5ugu
d1v5ugu