Trwa ładowanie...
d34qt37

INVENTI - Zawarcie Porozumienia z Topo Wind Energia S.A. (5/2015) - EBI

INVENTI - Zawarcie Porozumienia z Topo Wind Energia S.A. (5/2015)

Share
d34qt37
NEW CONNECT
Raport EBI nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zawarcie Porozumienia z Topo Wind Energia S.A.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Spółki Inventi S.A. z siedziba w Bydgoszczy informuje, że dnia 23 marca 2015 roku, podpisał porozumienie z Topo Wind Energia S.A. (wspólnie zwane dalej Stronami). Porozumienie dotyczy rozwiązania Umowy Ramowej z dnia 27 marca 2013 roku. Przyczyną rozwiązania jest niezrealizowanie zapisów przedmiotowej umowy wynikających z przedłużających się prac nad ustawą o odnawialnych źródłach energii, a poprzez to nieprzychylne warunki do prowadzenia projektów farm wiatrowych. Strony rozważają podjęcie dalszej współpracy przy poprawie możliwości i otoczenia inwestycji związanych z odnawialnymi źródłami energii. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Klomfas Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34qt37

Podziel się opinią

Share
d34qt37
d34qt37