Trwa ładowanie...
d14stxb
espi

INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta (97/2014)

INVENTUM TFI SA - Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta (97/2014)
Share
d14stxb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 97 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
INVENTUM TFI SA
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna (dalej: Spółka?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. do Spółki wpłynęło pismo z dnia 9 października 2014 r. od Pana Mariusza Banaszuka z rezygnacją, z pełnionej przez Niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA
(pełna nazwa emitenta)
INVENTUM TFI SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
WIERTNICZA 107
(ulica) (numer)
(22) 535 38 38 (22) 535 38 39
(telefon) (fax)
biuro@inventumtfi.pl www.inventumtfi.pl
(e-mail) (www)
634 23 63 973 276718120
(NIP) (REGON)
d14stxb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Robert Ciach Prezes Zarządu
2014-10-10 Łukasz Lechowicz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb