Trwa ładowanie...
dsqz8no
espi

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S....

INVEST-REMEX S.A. - Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. (5/2013)

Share
dsqz8no

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVEST-REMEX S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienia akcjonariuszy o zmianie stanu posiadania akcji Invest Remex S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Invest Remex S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienia z dnia 21.02.2013 r. na podstawie art.69 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie(Ustawa o ofercie)od Pana Zbigniewa Borowskiego -Prezesa Zarządu Invest Remex S.A. oraz Tomasza Kowalika ? Wiceprezesa Zarządu Invest Remex S.A., Akcjonariusza Bartosza Borowskiego oraz Akcjonariusza Marty Kowalik. Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień: 1.Akcjonariusz, Pan Zbigniew Borowski, w dniu 16 lutego 2013 roku, poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia w formie darowizny łącznie 14 800 475 sztuk akcji spółki Invest Remex S.A., (seria B ? 14 758 175, seria D ? 42 300) stanowiących 22,86% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 26,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed dokonaniem zbycia akcji posiadał 14 800 475 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowiło 22,86% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało do wykonywania 29 558 650 głosów, co stanowiło
26,93% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Po dokonaniu transakcji Pan Zbigniew Borowski nie posiada akcji INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w darowizny Akcjonariusz zmniejszył posiadany przez siebie udział poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Ponadto Akcjonariusz poinformował, że odnośnie zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów, nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. Wskazał jednocześnie, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje Invest Remex S.A., oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 2. Akcjonariusz, Pan Bartosz Borowski, w dniu 16 lutego
2013 roku, poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył w formie darowizny łącznie 14 800 475 sztuk akcji spółki Invest Remex S.A., (seria B ? 14 758 175, seria D ? 42 300) stanowiących 22,86% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 26,93% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji nabycia Pan Bartosz Borowski nie posiadał akcji INVEST REMEX S.A. Po nabyciu akcji Akcjonariusz posiada 14 800 475 sztuk akcji INVEST REMEX S.A., które stanowią 22,86% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniają do wykonywania 14 853 175 głosów, co stanowi 26,93% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w darowizny Akcjonariusz zwiększył posiadany przez siebie udział powyżej 20% ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Ponadto Akcjonariusz poinformował, że odnośnie zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów, nie wyklucza zwiększenia bądź zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12
miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. Wskazał jednocześnie, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje Invest Remex S.A., oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 3.Akcjonariusz, Pan Tomasz Kowalik, w dniu 16 lutego 2013 roku, poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej dokonał zbycia w formie darowizny łącznie 14 853 175 sztuk akcji spółki Invest Remex S.A.(seria B ? 14 758 175, seria D ? 95 000) stanowiących 22,94% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 26,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed dokonaniem zbycia posiadał 14 853 175 sztuk akcji INVEST REMEX S.A. co stanowiło 22,94% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniało
do wykonywania 29 611 350 głosów, co stanowiło 26,98% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Po dokonaniu transakcji Pan Tomasz Kowalik nie posiada akcji INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w darowizny Akcjonariusz zmniejszył posiadany przez siebie udział poniżej 5 % ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Ponadto Akcjonariusz poinformował, że odnośnie zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów, nie wyklucza zwiększenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. Wskazał jednocześnie, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje Invest Remex S.A., oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. 4.
Akcjonariusz,, Pani Marta Kowalik w dniu 16 lutego 2013 roku, poza rynkiem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej nabyła w formie darowizny łącznie 14 853 175 sztuk akcji spółki Invest Remex S.A.(seria B ? 14 758 175, seria D ? 95 000) stanowiących 22,94% kapitału zakładowego Spółki, stanowiących 26,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Invest Remex S.A. Przed ww. nabyciem akcji Pani Marta Kowalik nie posiadała akcji INVEST REMEX S.A. Po dokonaniu transakcji nabycia Akcjonariusz posiada obecnie 14 853 175 sztuk akcji INVEST REMEX S.A., które stanowią 22,94% udziału w kapitale Spółki oraz uprawniają do wykonywania 29 611 350 głosów, co stanowi 26,98% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu INVEST REMEX S.A. Wobec czego w wyniku w/w darowizny Akcjonariusz zwiększył posiadany przez siebie udział powyżej 20% ogólnej liczby głosów w spółce na WZA. Ponadto Akcjonariusz poinformował, że odnośnie zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów, nie wyklucza zwiększenia bądź
zmniejszenia udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia tego zawiadomienia. Wskazał jednocześnie, że nie występują podmioty od niego zależne posiadające akcje Invest Remex S.A., oraz, że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) ww. ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych., tj. osoby trzecie, z którymi zawarte zostały umowy, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-22 Zbigniew Borowski Prezes Zarządu
2013-02-22 Tomasz Kowalik Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dsqz8no

Podziel się opinią

Share
dsqz8no
dsqz8no