Trwa ładowanie...
d3jfgu2

INVESTMENT FUND MANAGERS - Aktualizacja informacji ws. wypłaty dywidendy (11/2015) - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Aktualizacja informacji ws. wypłaty dywidendy (11/2015)

Share
d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 11 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji ws. wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z raportem bieżącym nr 7 z dnia 13 lutego 2015 roku oraz w związku z publikacją skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok w dniu 25 lutego 2015 roku, uwzględniając poziom wypracowanego w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku zysku, jak i kondycję finansową Spółki, wystąpi do Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o podział zysku netto w wysokości 487.566,60 zł (czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 60/100) w następujący sposób: 1. dywidenda dla akcjonariuszy ? 438.617,48 zł (czterysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście złotych 48/100), to jest 0,02 zł (dwa grosze) na akcję; 2. kapitał zapasowy ? 48.949,12 zł (czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych 12/100). Rekomendowany dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 marca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień
14 kwietnia 2015 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3jfgu2

Podziel się opinią

Share
d3jfgu2
d3jfgu2