Trwa ładowanie...
dhp8n9h

INVESTMENT FUND MANAGERS - Informacja ws. wypłaty dywidendy (7/2015) - EBI

INVESTMENT FUND MANAGERS - Informacja ws. wypłaty dywidendy (7/2015)

Share
dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja ws. wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta na dzień 11 marca 2015 roku i projektem uchwały nr 15, opublikowanymi raportem bieżącym nr 6 z dnia 13 lutego 2015 roku, podjął decyzję o wystąpieniu do Walnego Zgromadzenia Emitenta z wnioskiem o podziale zysku i wypłacenie z zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku dywidendy dla Akcjonariuszy. Szczegółowe informacje w zakresie wysokości dywidendy Emitent przekaże do publicznej wiadomości niezwłocznie po publikacji skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za 2014 rok w dniu 25 lutego 2015 roku. Rekomendowany dzień dywidendy został ustalony na dzień 27 marca 2015 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 14 kwietnia 2015 roku. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy Spółki podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną
opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta. Zarząd Emitenta informuje, iż rekomendacja powstała w oparciu o przeprowadzone wewnętrznie analizy wyników finansowych, jak i perspektywy rozwoju Spółki. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Piecuch-Jawień Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dhp8n9h

Podziel się opinią

Share
dhp8n9h
dhp8n9h