Trwa ładowanie...
d1ob4oj
d1ob4oj
espi

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzoruj...

INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (11/2011)
Share
d1ob4oj
TREŚĆ RAPORTU:
l.p. imię nazwisko zarządzanie lub nadzór opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych data powołania
Emil Łobodziński Osoba zarządzająca Opis znajduje się w załączeniu 2011-02-08
Z dniem 8 lutego 2011 roku Pan Emil Łobodziński został członkiem Komitetu Inwestycyjnego Investors TFI S.A.
Plik Opis
CVEmilLobodzinski.pdf

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisamiprawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-02-09
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
INVESTOR CENTRAL AND EASTERN EUROPE FIZ INVESTORS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-640 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
MOKOTOWSKA 1
(ulica) ( numer)
22 378 91 00 22 378 91 01 office@investors.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
107-000-77-00 141018278 www.investors.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-02-09 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu
2011-02-09 Arnold Mardoń Członek Zarządu

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1ob4oj

Podziel się opinią

Share
d1ob4oj
d1ob4oj