Trwa ładowanie...
d3sb7i4

INVISTA S.A. - Zawarcie umowy o oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kłop ...

INVISTA S.A. - Zawarcie umowy o oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kłopotowskiego/Okrzei. (3/2015)

Share
d3sb7i4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INVISTA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy o oddanie we współużytkowanie wieczyste nieruchomości przy ul. Kłopotowskiego/Okrzei. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do informacji przekazanych w raporcie bieżącym nr 88/2014 z dnia 4 września 2014 roku Zarząd Invista SA (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, że w dniu 13 lutego 2015 roku Spółka zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa (Miasto Warszawa) umowę o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (Umowa), na mocy której Miasto Warszawa będące właścicielem nieruchomości przy ulicy Kłopotowskiego 26/ Okrzei (Nieruchomość), oddało z dniem zawarcia Umowy we współużytkowanie wieczyste na okres 99 lat na rzecz Emitenta działkę o numerze ewidencyjnym 98/4 ww. Nieruchomości w udziale wynoszącym 1/2 części do gruntu, o powierzchni 1705 m2. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych. Nie istnieją powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a Miastem Warszawa. Umowa została zawarta w wykonaniu wydanej w dniu 28 sierpnia 2014 roku decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego wynikającego z nabytych przez Emitenta roszczeń do
Nieruchomości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVISTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVISTA S.A. | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-669 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Emilii Plater | | 14/14-18 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 127 54 22 | | 22 121 12 04 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | invista@invista.com.pl | | www.invista.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 526-24-83-290 | | 016448159 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Dariusz Bułyszko Pełnomocnik

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3sb7i4

Podziel się opinią

Share
d3sb7i4
d3sb7i4