Trwa ładowanie...
d4f760o

Inwestorzy złożyli zapisy na wszystkie obligacje Alior Banku w 1. dniu zapisów

Warszawa, 14.04.2016 (ISBnews) - W pierwszym dniu przyjmowania zapisów,  tj. dziś, złożono zapisy na obligacje Alior Banku w liczbie większej niż łączna liczba oferowanych obligacji, podała instytucja. W związku z tym okres przyjmowania zapisów na obligacje zostaje skrócony, zaś termin zakończenia przyjmowania zapisów, określony w ostatecznych warunkach oferty na 28 kwietnia, zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2016 r.

Share
d4f760o

"Zapisy na obligacje złożone od 14 kwietnia 2016 r. (włącznie) do dnia 15 kwietnia 2016 r. (włącznie) zostaną proporcjonalnie zredukowane zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV.5.1.4 Prospektu ("Opis możliwości dokonania redukcji zapisów oraz sposobu zwrotu nadpłaconych kwot inwestorom")" - czytamy w komunikacie.

Przydział obligacji serii P1A nastąpi około 18 kwietnia 2016 r., podano także.

Alior Bank oferuje do 150 tys. obligacji serii P1A o łącznej wartości do 150 mln zł.

d4f760o

Obligacje są oprocentowane według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR 6M i marży wynoszącej 3,25% w skali roku, począwszy od drugiego okresu odsetkowego. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa jest stała i wynosi 5,00% w skali roku.

Obligacje są sześcioletnie, z dniem wykupu przypadającym 16 maja 2022 r. Bank zamierza ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez GPW, podano również.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Alior Banku sporządzony w związku z ofertami publicznymi do 800 tys. niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji o wartości nominalnej 1 tys. zł każda emitowanych w ramach publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Alior Banku oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie ich do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW w ramach systemu Catalyst.

Pod koniec ub.r. rada nadzorcza Alior Banku wyraziła zgodę na otwarcie publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych do łącznej wartości nominalnej 800 mln zł.

d4f760o

Jak podawano wówczas, obligacje mają być emitowane i oferowane w seriach w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy od daty zatwierdzenia przez KNF prospektu emisyjnego. Okres zapadalności obligacji emitowanych w ramach programu emisji wynosić będzie od 5 do 10 lat od dnia emisji danej serii.

Otwarcie programu emisji umożliwia emisję poszczególnych serii obligacji w celu zapewnienia bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem od 1 stycznia 2016 r. minimalnych wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem banki mają utrzymywać współczynniki kapitałowe na poziomie co najmniej 13,25% w przypadku TCR oraz 10,25% dla Tier 1 - podawano wówczas.

Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 40 mld zł na koniec 2015 r.

(ISBnews)

d4f760o

Podziel się opinią

Share
d4f760o
d4f760o