Trwa ładowanie...
dbygpqh
espi

IPO S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (16/2014)

IPO S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (16/2014)
Share
dbygpqh

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IPO S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki IPO SA informuje, że w dniu 17 listopada 2014 roku otrzymał od Zarządu Spółki ?S-Web Spółka z o.o. w organizacji? następujące zawiadomienie: " Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zawiązania w dniu 12 listopada 2014 roku spółki ?S-Web Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością? z siedzibą we Wrocławiu (dalej ?Spółka?) i pokrycia obejmowanych udziałów aportem w postaci 8.297.349 akcji IPO Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, Spółka stała się ich właścicielem. Wniesione do Spółki akcje stanowią 44,53 % udziału w kapitale zakładowym IPO SA. Akcje uprawniają do wykonywania 8.297.349 głosów, co stanowi 44,53 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki. Zarząd Spółki nie przewiduje dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie
głosów w okresie 12 miesięcy od daty złożenia niniejszego zawiadomienia. Podpis Stefan Gajda - Prezes Zarządu? | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IPO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
IPO S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
53-680 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Braniborska 44-52
(ulica) (numer)
+48 71 780 27 30 +48 71 780 28 16
(telefon) (fax)
sekretariat@iposa.pl www.iposa.pl
(e-mail) (www)
8992609747
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dbygpqh

Podziel się opinią

Share
dbygpqh
dbygpqh