Trwa ładowanie...
d17t2nk

IPO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (19/2014)

IPO S.A. - Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów (19/2014)

Share
d17t2nk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-25
Skrócona nazwa emitenta
IPO S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki IPO SA informuje, że w dniu 25 listopada 2014 roku otrzymał od Pani Ewy Kuciewicz następujące zawiadomienie: " Wykonując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym zawiadamiam, iż w wyniku zawarcia w dniu 25.11.2014 roku poza rynkiem NewConnect cywilnoprawnej umowy sprzedaży 1.200.000 akcji Spółki IPO SA, uległ zmianie mój udział w ogólnej liczbie głosów w Spółce IPO SA. Przed realizacją ww. transakcji posiadałam 1.200.000 szt. akcji Spółki, co stanowiło 6,44 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Akcje te uprawniały do wykonywania 1.200.000 głosów, co stanowiło 6,44 % głosów w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Po zrealizowaniu ww. transakcji nie posiadam akcji spółki IPO SA. Podpis Ewa Kuciewicz?

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPO SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | IPO S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 53-680 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Braniborska | | 44-52 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 780 27 30 | | +48 71 780 28 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@iposa.pl | | www.iposa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8992609747 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-25 Bogusław Bartoń Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17t2nk

Podziel się opinią

Share
d17t2nk
d17t2nk