Trwa ładowanie...
d3mnxj0
d3mnxj0
espi

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej ...

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (36/2014)
Share
d3mnxj0

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Jarosław | Jamka | Osoba zarządzająca | Jarosław Jamka jest absolwentem studiów na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, o specjalności ?rachunkowość?. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych oraz licencje: doradcy inwestycyjnego (nr 56) i maklera papierów wartościowych (nr 774). Posiada blisko dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Karierę zawodową rozpoczął w połowie lat dziewięćdziesiątych od stanowiska maklera w krakowskim domu maklerskim ?Certus?. Później pracował w Banku Przemysłowo-Handlowym, w departamencie Inwestycji Kapitałowych. W latach 1996-1997 pracował w Beskidzkim Domu Maklerskim oraz ING Investment Management Polska, gdzie zarządzał portfelami klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Od 1998 do 1999 roku zarządzał funduszem akcji i funduszem zrównoważonym w ramach ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. W latach 1999?2006 pełnił funkcję dyrektora inwestycyjnego i członka zarządu ING PTE. Od roku 2006 do 2010, w ramach struktur ING zajmował stanowisko CFO biznesu
ubezpieczeniowo-emerytalnego, będąc między innymi członkiem zarządu ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie oraz członkiem rady nadzorczej ING PTE. W latach 2010-2013 współtworzył firmę Money Makers, gdzie zajmował stanowiska wiceprezesa, dyrektora finansowego i zarządzającego strategiami inwestycyjnymi. Jako partner zarządzający był odpowiedzialny między innymi za zarządzanie portfelami absolutnej stopy zwrotu. W latach 2013-2014 był członkiem zarządu oraz zajmował stanowisko CFO w grupie LeasingTeam. W 2014 roku przed powołaniem do zarządu IPOPEMA TFI i IPOPEMA Asset Management pełnił funkcję niezależnego członka Rady Nadzorczej AXA PTE. | 2014-11-01 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2014-11-03
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH
(pełna nazwa funduszu)
IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
00-107 WARSZAWA
(kod pocztowy) (miejscowość)
PRÓŻNA 9
(ulica) ( numer)
(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 tfi@ipopema.pl
(telefon) (fax) (e-mail)
www.ipopema.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2014-11-03 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu
2014-11-03 Aleksander Widera Wiceprezes Zarządu

Treść raportu
Korekta raportu
Strona tytułowa
Podpisy osób reprezentujących podmiot

d3mnxj0

Podziel się opinią

Share
d3mnxj0
d3mnxj0