Trwa ładowanie...
d2jg3gk

IZNS IŁAWA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZNS S.A. w dniu...

IZNS IŁAWA S.A. - Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZNS S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r. (27/2010)

Share
d2jg3gk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZNS IŁAWA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów na NWZ IZNS S.A. w dniu 14 grudnia 2010 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IZNS Iława Spółka Akcyjna informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu IZNS Iława Spółka Akcyjna, które odbyło się 14 grudnia 2010 r., akcjonariuszami posiadającymi co najmniej po 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu byli:- Powszechne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. - liczba głosów na NWZ 2.934.323, udział w liczbie głosów na NWZ 39,21%, udział w ogólnej liczbie głosów 19,89%,- Violetta Zalewska - liczba głosów na NWZ 735.000, udział w liczbie głosów na NWZ 9,82%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,98%,- Jolanta Jankowska - liczba głosów na NWZ 635.000, udział w liczbie głosów na NWZ 8,49%, udział w ogólnej liczbie głosów 4,30%,- Tomasz Kaźmierowski - liczba głosów na NWZ 521.529, udział w liczbie głosów na NWZ 6,97%, udział w ogólnej liczbie głosów 3,53%,- Janusz Krzyżanowski - liczba głosów na NWZ 448.981, udział w liczbie głosów na NWZ 6,00%, udział w ogólnej liczbie głosów 3,04%,- Jacek Kaliszuk - liczba głosów na NWZ 399.321, udział w liczbie głosów na NWZ 5,34%, udział w ogólnej liczbie
głosów 2,71%.Podstawa prawna: art. 70 pkt. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-15 Mariusz Kazimierz Witek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jg3gk

Podziel się opinią

Share
d2jg3gk
d2jg3gk