Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

IZOLACJA - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (12/2013)

IZOLACJA - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych (12/2013)
Share
d4hksj4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | IZOLACJA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd IZOLACJI ? JAROCIN S.A. informuje, że w dniu 16.09.2013 r. wpłynęło do Spółki pismo od AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, będącej podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia badania finansowego sprawozdania Emitenta za rok 2013 oraz przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2013 roku, (RB 9/2013 z dnia 15.06.2013 r.), z wnioskiem o rozwiązanie za porozumieniem stron umowy zawartej w dniu 27.06.2013 r. Rozwiązanie umowy jest uzasadniane zmianami formalno-prawnych w spółce AUDYT I RACHUNKOWOŚĆ "UZR-CBR" Sp. z o.o. i postawieniem ww. spółki w stan likwidacji. Zarząd IZOLACJI ? JAROCIN S.A. podpisał rozwiązanie ww. umowy za porozumieniem stron. W
okresie obowiązywania umowy, w trakcie którego został przeprowadzony śródroczny przegląd sprawozdania finansowego, nie zachodziły rozbieżności pomiędzy osobami zarządzającymi Emitentem a biegłym rewidentem odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczących przedmiotu i zakresu badania. Wybór nowego podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Emitenta zostanie dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki na najbliższym posiedzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJA Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200 Jarocin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Poznańska 24-26
(ulica) (numer)
062 747-04-00 062 747-04-15
(telefon) (fax)
biuro@izolacja-jarocin.pl www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail) (www)
6170001616 250569806
(NIP) (REGON)
d4hksj4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-16 Piotr Widawski Prezes Zarządu
2013-09-16 Mirosław Gołembiewski Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4