Trwa ładowanie...
d1ywush

IZOSTAL S.A. - Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2013 rok. (5/2014)

IZOSTAL S.A. - Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2013 rok. (5/2014)

Share
d1ywush

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek Zarządu Izostal S.A. z propozycją wypłaty dywidendy za 2013 rok. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Izostal S.A. (Spółka)
w dniu 20.03.2014 roku podjął uchwałę o skierowaniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2013, w tym propozycją wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd Izostal S.A. proponuje, aby przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 3.929.280,00 zł. co daje 0,12 zł. dywidendy na każdą akcję. Propozycja obejmuje objęcie dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 32.744.000 sztuk. Zarząd Izostal S.A. proponuje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 12 sierpnia 2014 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 1 września 2014 roku. Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywush

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2014-03-21 Michał Pietrek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush