Trwa ładowanie...
doa7rwu

IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur st...

IZOSTAL S.A. - Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. (51/2012)

Share
doa7rwu

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IZOSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Izostal S.A. umowy cząstkowej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2012 z dnia 9 listopada 2012 roku, Zarząd Izostal S.A. (Spółka, Wykonawca) informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku Izostal S.A. jako lider konsorcjum, powziął informację o drugostronnym podpisaniu umowy cząstkowej z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający). Umowa cząstkowa realizowana będzie w ramach zawartej umowy ramowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 9/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku. Przedmiotem umowy cząstkowej jest dostawa izolowanych rur stalowych DN 700 dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez Zamawiającego: gazociąg Szczecin ? Lwówek, Etap 2 Gorzów Wielkopolski ? Lwówek. Wartość Umowy cząstkowej wynosi 54.343.465,00 PLN netto, co stanowi 66.842.461,95 PLN brutto. Termin realizacji Umowy cząstkowej przypada na okres od dnia 1 lutego 2013 do 30 kwietnia 2013 roku. Maksymalna wartość kar umownych z tytułu realizacji w/w Umowy cząstkowej ograniczona jest do 20% wynagrodzenia netto określonego w Umowie
cząstkowej. Szczegółowe warunki na jakich realizowana będzie w/w Umowa cząstkowa, w tym opis kar umownych, określone zostały w Umowie Ramowej, o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 9/2011. Umowa cząstkowa spełnia kryterium znaczącej umowy, ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

| | | IZOSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IZOSTAL S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 47-120 | | Zawadzkie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Polna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (77) 405 65 00 | | (77) 405 65 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@izostal.com.pl | | www.izostal.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 756-00-10-641 | | 530884678 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Marek Mazurek Prezes Zarządu
2012-11-21 Jacek Podwiński Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

doa7rwu

Podziel się opinią

Share
doa7rwu
doa7rwu