Trwa ładowanie...
dxu3ted
dxu3ted
espi

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2013 r. (8/2014)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2013 r. (8/2014)
Share
dxu3ted

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skonsolidowanego Raportu Rocznego za rok 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") w uzupełnieniu przekazanego, w dniu 19 marca 2014 r. Skonsolidowanego Raportu Rocznego, przekazuje korektę Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 r. Korekta dotyczy : Str. 15 Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych Str. 16 Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale Str. 23 Nota 5 "Inne aktywa finansowe" Str. 30 Nota 19 "Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania" Str. 35 Nota 23 "Sprawozdawczość segmentowa" Str. 37 Nota 25 "Koszty z działalności operacyjnej" Str. 37 Nota 27 "Pozostałe koszty operacyjne" Str. 39 nota 30 "Transakcje z podmiotami powiązanymi" Str. 41 Nota 31 "Wynagrodzenie osób wchodzących w skład organów spółki, struktura zatrudnienia" Szczegółowy zakres korekty wykazany jest w załączonej do niniejszego raportu Erracie Jednocześnie w załączeniu Zarząd przedkłada Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2013 uwzględniające w swej
treści korektę. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Errata do skonsolidowanego sprawozdania JWCH za rok 2013.pdf | Wykaz zmian w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. za rok 2013 | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK JWCH za 2013k.pdf | Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej J.W. Construction Holding S.A. z naniesioną korektą | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-091 Ząbki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Radzymińska 326 326
(ulica) (numer)
22-77-17-708
(telefon) (fax)
relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl jwconstruction.com.pl
(e-mail) (www)
125-00-28-307 010621332
(NIP) (REGON)
dxu3ted

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu
2014-04-14 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dxu3ted

Podziel się opinią

Share
dxu3ted
dxu3ted