Trwa ładowanie...
d21v0ab

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zamiarze nabycia przez Emitenta aktywa trwałego ...

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawiadomienie o zamiarze nabycia przez Emitenta aktywa trwałego o wartości przekraczającej 8.000.000 zł netto od podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej (54/2014)

Share
d21v0ab

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zamiarze nabycia przez Emitenta aktywa trwałego o wartości przekraczającej 8.000.000 zł netto od podmiotu nie wchodzącego w skład Grupy Kapitałowej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach (?Spółka?), działając na podstawie par. 10.2 Warunków emisji obligacji JWC0116, z dnia 12.12.2012 r.(?Warunki?), zarejestrowanych w Krajowym Depozycje Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem PLJWC 0000050, w związku z par. 10.1.4 Warunków zawiadamia Obligatariuszy o zamiarze realizacji niżej opisanej transakcji stanowiącej Czynność Zastrzeżoną w rozumieniu Warunków: Przedmiot planowanej transakcji (Aktywo Trwałe): Nabycie prawa własności zabudowanej nieruchomości położonej w Tarnowie Podgórnym stanowiącej działkę gruntu nr 14/5 o powierzchni 2,8169 ha zabudowanej budynkiem Hotelu 500. Zbywca :Raiffeisen ? Leasing Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (podmiot nie wchodzący w skład Grupy Kapitałowej Spółki) ?(Finansujący?). Wartość planowanej transakcji: 13.018.000 zł netto. Umowa zostanie zawarta w związku z upływem 10 letniego okresu leasingu na warunkach określonych w podpisanej z Finansującym w dniu 30
listopada 2004 r. Umowie leasingu nieruchomości oraz umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości sporządzonej w formie aktu notarialnego za nr Rep. A 12967/2004 z dnia 30.11.2004 r. Planowany termin zawarcia umowy : do dnia 31 grudnia 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Radzymińska 326 | | 326 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22-77-17-708 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | jwconstruction.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2014-12-05 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21v0ab

Podziel się opinią

Share
d21v0ab
d21v0ab