Trwa ładowanie...
d1euk40

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2014)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2/2014)

Share
d1euk40
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia: 2014-03-13
Skrócona nazwa emitenta
J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259), J.W. Construction Holding S.A. ("Spółka") przekazuje informację o zwołaniu przez Spółkę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 9 kwietnia 2014 roku, na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ząbkach przy ul. Radzymińskiej 326. Szczegółowy porządek obrad zawarty jest w Ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, stanowiącym wraz projektami uchwał załącznik do niniejszego raportu. Ponadto Spółka przekazuje w załączeniu Informację o ogólnej liczbie akcji.
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf Ogłoszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09.04.2014 r.
Projekty uchwały NWZ.pdf Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 09.04.2014 r.
Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień 13.03.2014.pdf Informacja o liczbie akcji i głosów na dzień przekazania raportu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-091 | | Ząbki | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Radzymińska 326 | | 326 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22-77-17-708 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | relacje.inwestorskie@jwconstruction.com.pl | | jwconstruction.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 125-00-28-307 | | 010621332 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-13 Wojciech Rajchert Członek Zarządu
2014-03-13 Irmina Łopuszyńska Członek Zarządu
2014-03-13 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1euk40

Podziel się opinią

Share
d1euk40
d1euk40