Trwa ładowanie...
djyd99u
djyd99u
espi

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki (9/2014)

JANTAR DEVELOPMENT S.A. - Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki (9/2014)
Share
djyd99u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JANTAR DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o sprzedaży akcji Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Jantar Development S.A. (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Mariusza Koteckiego o sprzedaży akcji Spółki oraz zmniejszeniu stanu posiadania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów. W zawiadomieniu przekazanym zgodnie z art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Pan Mariusz Kotecki poinformował, iż w wyniku zawartej w dniu 21 października 2014 roku umowy cywilnoprawnej, dokonał zbycia 666 799 akcji Spółki, stanowiących 3,77 % udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniających do 666 799 głosów stanowiących 3,77% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki. Po dokonaniu powyższej transakcji zbycia akcji, Pan Mariusz Kotecki nie posiada akcji Emitenta ani praw do głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Emitenta. Pan Mariusz Kotecki nie wyklucza nabywania
akcji Emitenta w przyszłości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JANTAR DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JANTAR DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
81-388 Gdynia
(kod pocztowy) (miejscowość)
Świętojańska 114
(ulica) (numer)
+48 (58) 555 71 96 +48 (58) 555 71 96
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7393542462 280103059
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Maria Jolanta Sadza Prezes Zarządu Maria Sadza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

djyd99u

Podziel się opinią

Share
djyd99u
djyd99u