Trwa ładowanie...
d4hksj4
espi

JHM DEVELOPMENT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ...

JHM DEVELOPMENT S.A. - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach. (45/2014)
Share
d4hksj4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
JHM DEVELOPMENT S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku, informacja o zgłoszonych sprzeciwach.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd JHM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Skierniewicach (dalej: ?Emitent?), stosowanie do treści § 38 ust. 1 pkt 7 i pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JHM DEVELOPMENT S.A. w dniu 17 listopada 2014 roku. Emitent ponadto informuje, iż do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone sprzeciwy dotyczące Uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały.pdf Uchwały podjęte na NWZA w dniu 17.11.2014

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

JHM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
JHM DEVELOPMENT S.A. DEWELOPERZY (DEW)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
96-100 SKIERNIEWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
UNII EUROPEJSKIEJ 18
(ulica) (numer)
+48 (46) 833 95 89 +48 (46) 833 61 28
(telefon) (fax)
sekretariat@jhmdevelopment.pl www.jhmdevelopment.pl
(e-mail) (www)
8361812427 100522155
(NIP) (REGON)
d4hksj4

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Halina Mirgos Prezes Zarządu
2014-11-17 Jerzy Mirgos Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4hksj4

Podziel się opinią

Share
d4hksj4
d4hksj4