Trwa ładowanie...
d2013xa
d2013xa

JSW przedłużyła umowę o współpracy z obligatariuszami do 30 czerwca 2016 r.

Warszawa, 01.12.2015 (ISBnews) - Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) podpisała aneks do umowy z PKO Bankiem Polskim, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim i PZU FIZAN BIS 1 (obligatariuszami), uzgadniając najistotniejsze zasady i warunki przeprowadzenia restrukturyzacji zadłużenia finansowego JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW i przedłużenia umowy o współpracy do 30 czerwca 2016 r., podała spółka.
Share
d2013xa

"Na podstawie aneksu obligatariusze zobowiązali się w okresie obowiązywania umowy o dalszej współpracy m.in. do:

- dalszego powstrzymania się od wykonania swoich praw wynikających z możliwości żądania wcześniejszego wykupu obligacji z uwagi na brak dokonania przez spółkę emisji obligacji na międzynarodowych rynkach kapitałowych do dnia 30 lipca 2015 roku, lecz nie zrzekli się tego uprawnienia;

- uzgodnienia, na zasadach należytej staranności, scenariusza restrukturyzacji zadłużenia JSW i grupy kapitałowej JSW poprzez zawarcie umowy restrukturyzacyjnej w terminie do 30 czerwca 2016 r. (włącznie) (umowa restrukturyzacyjna); oraz

d2013xa

- podjęcia innych działań, w tym uzgodnienia i podpisania, na zasadach należytej staranności, w terminie określonym w ramach okresu obowiązywania umowy o dalszej współpracy, listy kluczowych postanowień i warunków umowy restrukturyzacyjnej dotyczącej zadłużenia JSW oraz spółek z grupy kapitałowej JSW (term sheet)" - czytamy w komunikacie.

Ponadto JSW zobowiązała się wobec obligatariuszy do podjęcia szeregu dodatkowych działań w okresie obowiązywania umowy w terminach szczegółowo określonych w tej umowie.

"Jeżeli umowa restrukturyzacyjna nie wejdzie w życie do 1 lipca 2016 r. (włącznie), JSW będzie zobowiązana dokonać wcześniejszego wykupu części obligacji od wszystkich obligatariuszy na warunkach i terminach określonych w umowie o dalszej współpracy" - podała spółka.

Zgodnie z postanowieniami aneksu, umowa o dalszej współpracy obowiązuje do 30 czerwca 2016 roku, lub daty, w której jakakolwiek strona wypowie umowę w związku z wystąpieniem przypadków naruszenia wskazanych w umowie o dalszej współpracy, lub daty zawarcia umowy restrukturyzacyjnej.

d2013xa

"Na podstawie aneksu spółka zobowiązała się wobec BGK, PKO Banku Polskiego oraz PZU FIZAN dokonać wcześniejszego wykupu obligacji na łączną kwotę 15 000 000 zł w dniu 18 grudnia 2015 roku" - czytamy także.

Obligatariusze posiadają obligacje wyemitowane przez JSW na podstawie programu emisji ustanowionego umową programu emisji z 30 lipca 2014 roku.

W połowie ub.r. JSW zawarła z PKO BP, BGK, ING BŚK oraz PZU FIZAN BIS 1 umowy programu emisji obligacji na kwotę 700 mln zł i 163,75 mln USD. Jak podawano wówczas, celem emisji obligacji było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Knurów-Szczygłowice".

Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent koksu w Unii Europejskiej. W 2014 r. w kopalniach JSW wydobyto 13,9 mln ton węgla. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r.

(ISBnews)

d2013xa

Podziel się opinią

Share
d2013xa
d2013xa