Trwa ładowanie...
dttv5rk
espi

JUPITER NFI SA - Ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości przez podmioty zależne od Ju...

JUPITER NFI SA - Ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości przez podmioty zależne od Jupiter NFI S.A. (43/2011)

Share
dttv5rk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | JUPITER NFI SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki na aktywach znacznej wartości przez podmioty zależne od Jupiter NFI S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że w dniu dzisiejszym został zawiadomiony przez spółkę KCI Krowodrza Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ? podmiot zależny od Jupiter NFI S.A., iż w dniu 7 października 2011 roku spółka KCI Krowodrza Sp. z o.o. ustanowiła hipoteki na rzecz Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, a wniosek o ich ustanowienie wpłynął do Sądu Rejonowego prowadzącego księgi w dniu 13 października 2011 roku. Hipoteki zostały ustanowione na następujących nieruchomościach: 1. Hipoteka umowna łączna do sumy najwyższej 121.200.000,00 zł na będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie w dzielnicy Krowodrza o obszarze 48.064 metrów kwadratowych, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KR1P/00349155/4 ? wartość netto nieruchomości w księgach rachunkowych spółki KCI Krowodrza Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wynosi 22.866.015,19
zł.; 2. Hipoteka umowna do sumy najwyższej 16.000.000,00 zł na będącej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej nieruchomości położonej w Krakowie dzielnica Krowodrza o obszarze 6.414 metrów kwadratowych, dla których Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW numer KR1P/00296605/7 - wartość netto nieruchomości w księgach rachunkowych spółki KCI Krowodrza Sp. z o.o. wg stanu na dzień 30.09.2011 r. wynosi 3.051.142,64 zł; Powyższe hipoteki ustanowione zostały w celu zabezpieczenia wszystkich wierzytelności Getin Noble Bank S.A. z tytułu Umowy Kredytowej zawartej pomiędzy Getin Noble Bank S.A. a Gremi Media Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Obciążone nieruchomości należy uznać za aktywa znacznej wartości z uwagi na to, iż ich wartość przekracza 10% kapitałów własnych Jupiter NFI S.A. (wg operatu sporządzonego przez biegłego rzeczoznawcę łączna wartość tych nieruchomości wynosi 114,1 mln zł.). Pomiędzy Jupiter NFI S.A. i podmiotem na rzecz którego
ustanowiono hipotekę oraz pomiędzy osobami zarządzającymi tymi podmiotami nie występują powiązania. Raport sporządzono na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

| | | JUPITER NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | JUPITER NFI SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 632 13 50 | | 012 637 71 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | jupiter@jupiter-nfi.pl | | www.jupiter-nfi.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5251347554 | | 011124742 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-25 Dariusz Leśniak Prezes Zarządu
2011-10-25 Artur Rawski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dttv5rk

Podziel się opinią

Share
dttv5rk
dttv5rk