Trwa ładowanie...
d279szr

JWW INVEST S.A. - Przekroczenie progu w dół 5 % (2/2015)

JWW INVEST S.A. - Przekroczenie progu w dół 5 % (2/2015)

Share
d279szr

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | JWW INVEST S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie progu w dół 5 % | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd JWW Invest S.A. (?Emitent?) informuje, iż dnia 13.02.2015 roku Emitent otrzymał od JWW Investment Ltd zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku dokonania transakcji: Sprzedaży 800 000 akcji spółki zwykłych imiennych JWW Invest S.A. w dniu 15.12.2014 r. przez JWW Investment Ltd z siedzibą na Cyprze nastąpiło przekroczenie progu 5 % w dół ogólnej liczby głosów w JWW Invest S.A. przez JWW Investment Ltd z siedzibą na Cyprze. Przed dokonaniem transakcji JWW Investment Ltd posiadał łącznie 1 136 372 akcji i głosów JWW Invest S.A. na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 10,33% udziału w kapitale oraz 6,32% udziału w głosach na walnym zgromadzeniu, w tym: ? 336 372 akcji zwykłych na okaziciela i głosów, co stanowiło 3,06 % udziału w kapitale i 1,87 % udziału w głosach oraz ? 800 000 akcji imiennych oraz tyle samo głosów, co
stanowiło 7,28 % udziału w kapitale i 4,45% udziału w głosach Po dokonaniu transakcji JWW Investment Ltd posiadał łącznie 336 372 akcji i głosów JWW Invest S.A. na walnym zgromadzeniu, co stanowiło 3,06 % udziału w kapitale oraz 1,87 % udziału w głosach na walnym zgromadzeniu. Transakcja dokonana została poza rynkiem ASO NewConnect, w ramach umowy cywilno-prawnej kupna-sprzedaży. Pan Jerzy Wcisło jest jedynym komplementariuszem spółki JWW Investment k.s. (podmiot prawa słowackiego), która jest 100% udziałowcem JWW Investment Limited. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-13 Maria Wcisło Prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d279szr

Podziel się opinią

Share
d279szr
d279szr