Trwa ładowanie...
d3ei9g4
espi

K&K HERBAL POLAND S.A. - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (6/2014)

K&K HERBAL POLAND S.A. - Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. (6/2014)
Share
d3ei9g4

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | K&K HERBAL POLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w akcjonariacie K&K HERBAL POLAND S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd K&K HERBAL POLAND S.A. z siedzibą w Wieliczce (?Spółka?) informuje, iż Spółka otrzymała zawiadomienie, na podstawie art. 69, 69a i 87 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zgodnie z treścią zawiadomienia Pan Krzysztof Miłaszewski objął 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E K&K HERBAL POLAND S.A. Przed ww. zdarzeniem Pan Krzysztof Miłaszewski posiadał 600.000 akcji serii A Spółki, które stanowiły 21,38% udziału w kapitale zakładowym oraz 35,23% udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu K&K HERBAL POLAND S.A. Po zarejestrowaniu akcji serii E K&K HERBAL POLAND S.A., Pan Krzysztof Miłaszewski będzie posiadał 600.000 akcji serii A uprzywilejowanych co do głosu oraz 300.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E K&K HERBAL POLAND S.A., które stanowić będą 21,15% w kapitale zakładowym oraz 30,89% w ogólnej liczbie głosów. Pan Krzysztof Miłaszewski poinformował również, iż
nie posiada podmiotów zależnych, które posiadałyby akcje Spółki, oraz nie zawierał żadnych umów z osobami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Do zawiadomienia dołączono informacje zgodne z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

K&K HERBAL POLAND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K&K HERBAL POLAND S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
32-020 Wieliczka
(kod pocztowy) (miejscowość)
Limanowskiego 1A lok. 8
(ulica) (numer)
+48 12 251 48 14 +48 12 251 48 14
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
675-141-46-04 120921780
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Krzysztof Miłaszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ei9g4

Podziel się opinią

Share
d3ei9g4
d3ei9g4