Trwa ładowanie...
d4g8lfh

Kalendarium ISBnews

CZWARTEK, 16 kwietnia

Share
d4g8lfh

-- Debata Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej "Jak zapobiegać konfliktom w otoczeniu firmy?" w Gdańsku

-- 09:00 Spotkanie prasowe PZL-Świdnik nt. oferty w przetargu polskich Sił Zbrojnych

--10:00: Spotkanie prasowe Play

d4g8lfh

--10:00: Spotkanie prasowe Deloitte pt. "Ile pieniędzy wyciskamy na siłowniach? Dobra kondycja polskiego rynku fitness - czy doganiamy Europę?"

--10:30: Spotkanie PKP Cargo nt. sytuacji na rynku przewozów towarowych

--10:30: Konferencja prasowa Vienna Insurance Group nt. wyników i planów

--10:30: Konferencja prasowa MPiPS, OPZZ i Lewiatana nt. ochrony miejsc pracy

d4g8lfh

--11:00: Konferencja prasowa Lasów Państwowych nt. współpracy z samorządami

--11:25: Debiut InfoSCAN na NewConnect

--12:00: Konferencja prasowa Orange Polska

--12:30: Debiut Idea Banku na GPW

d4g8lfh

--14:00: GUS: Wynik nominalny sektora instytucji rządowych i samorządowych za lata 2011-2014

--14:00: GUS:Łączna dynamika wartości produktu krajowego brutto w cenach stałych za lata 2009-2014

--14:00: NBP Inflacja bazowa za marzec

PIĄTEK, 17 kwietnia

d4g8lfh

--14:00: GUS: Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

--14:00: GUS: Budownictwo mieszkaniowe w marcu 2015 r.

PONIEDZIAŁEK, 20 kwietnia

--14:00: GUS: Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w marcu 2015 r.

d4g8lfh

--14:00: GUS: Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r.

--14:00: GUS: Dynamika sprzedaży detalicznej. Marzec 2015 r.

--MF: Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec lutego 2015 r.

WTOREK, 21 kwietnia

--14:00: GUS: Deficyt i dług sektora instytucji rządowych i samorządowych.

--14:00: NBP: Płynne aktywa i pasywa w walutach obcych (dane za marzec 2015 r.)

ŚRODA, 22 kwietnia

--14:00: GUS: Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w kwietniu 2015 r.

(ISBnews)

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh