Trwa ładowanie...
d1t8c8u

Kalendarium rynku kapitałowego 16.12 - 14.11.2012

...

Share
d1t8c8u

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 16.12.2011 - 14.11.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 16 GRUDNIA

  • A.pl Internet - debiut na rynku NewConnect;
d1t8c8u

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do mWIG40 trafia: AZOTYTARNOW, CORMAY, INTERCARS, MIDAS, indeks opuszcza CENTROZAP, DUDA, ELBUDOWA, SKOTAN.

W wyniku kwartalnej rewizji indeksów po sesji 16 grudnia 2011 r. do sWIG80 trafia: CENTROZAP, COALENERG, DUDA, ELBUDOWA, FERRUM, KOELNER, KSGAGRO, ORZBIALY, RADPOL, SKOTAN, indeks opuszcza AZOTYTARNOW, CORMAY, ENERGOPLD, INTERCARS, MERCOR, MIDAS, MONNARI, MWTRADE, PBSFINANSE, RUBICON.

Work Service - planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby akcji oferowanych w poszczególnych transzach;

Helio - WZ spółki;

d1t8c8u

CD Projekt Red - NWZ w sprawie wprowadzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii L oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany statutu spółki;

PONIEDZIAŁEK, 19 GRUDNIA

Work Service - otwarcie publicznej subskrypcji, rozpoczęcie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane;

Infosystems- NWZ ws. skupu w celu umorzenia nie więcej niż 250 tys. akcji własnych po cenie nie wyższej niż 12 zł za jedną akcję;

d1t8c8u

E-Kiosk - NWZ ws. wyrażenia zgody na połączenie ze spółką e-Gazety, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu spółki;

ZA Puławy - WZ m.in. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010/11 (propozycja wypłaty 3,06 zł na akcję, proponowany dzień dywidendy 31.01.2012 r., a dzień wypłaty 21.02.2012);

Mostostal-Export - NWZ m.in. w sprawie odwołania prezesa i warunkowego podwyższenia kapitału przez emisje akcji Emisji VI;

Fon Ecology - NWZ spółki;

d1t8c8u

WTOREK, 20 GRUDNIA

Work Service - zakończenie przyjmowania podstawowych zapisów na akcje oferowane, zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych;

Work Service - NWZ ws. emisji obligacji zamiennych;

Dębica - dzień wypłaty dywidendy z zysku za 2010 rok (2,96 zł na akcję);

d1t8c8u

HMSG - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii Ł oraz M;

Robinson Europe - NWZ m.in. rozpatrzenia opinii zarządu o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru do akcji serii C i D i widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

ŚRODA, 21 GRUDNIA

Work Service - podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie akcji oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych;

d1t8c8u

Netia - wprowadzenie do obrotu giełdowego 540.678 akcji serii K;

Bakalland - WZ spółki;

Ceramika Nowa Gala - NWZ ws. zwiększenia programu skupu akcji własnych do 11,4 mln akcji;

Clean&Carbon Energy - NWZ ws. zmian w statucie, a także ws. działania na szkodę spółki byłych członków RN oraz zarządu;

Hardex - NWZ ws. zmiany wynagrodzenia Członków RN, obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji, splitu akcji oraz skupu akcji własnych w celu umorzenia;

Liberty Group - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii D do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz w sprawie zmian w statucie spółki;

Redan - NWZ ws skupu akcji własnych;

ASBISc Enterprises - NWZ ws. o skupu do 1 mln akcji własnych po cenie nie wyższej niż 2,5 zł za jedną akcję;

InteliWise - NWZ w sprawie odwołania i powołania 4 członków rady nadzorczej;

KCSP - NWZ m.in. w sprawie zmian w radzie nadzorczej;

CZWARTEK, 22 GRUDNIA

Work Service - początek przyjmowania dodatkowych zapisów na akcje oferowane;

Amica Wronki - NWZ ws. zwiększenia liczby skupowanych akcji własnych;

Art New media - NWZ ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa i zmian w składzie RN;

Gino Rossi - NWZ ws. emisji akcji serii H i obligacji zamiennych na akcje serii I;

ProxyAd - NWZ;

Richter Med - NWZ ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu spółki;

Suwary - NWZ ws. zbycia przez spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Wierzyciel - NWZ ws. wyboru członka RN spółki;

PIĄTEK, 23 GRUDNIA

Work Service - zamknięcie publicznej subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych;

IPO - NWZ ws. połączenia ze spółką OneRay Investment;

OneRay Investment - NWZ ws. połączenia ze spółką IPO;

Sevenet - WZ spółki;

ŚRODA, 28 GRUDNIA

Bomi - NWZ ws. emisji akcji i planu połączenia ze spółką BDF;

Interbud-Lublin - NWZ ws. nabycia na rzecz spółki udziału w prawie użytkowania wieczystego w nieruchomości;

MNI - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej spółki;

Montu Holding - NWZA podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D;

Jago - NWZ w sprawie: warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do akcji serii I, dematerializacji akcji serii I oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym;

Depend - NWZ;

CZWARTEK, 29 GRUDNIA

Elstar Oils - ostatni dzień przyjmowania zapisów na akcje w wezwaniu Koninklijke Bunge B.V.;

Budostal-5 - NWZ ws. prywatnej emisji do 60.000.000 akcji serii F bez prawa poboru;

Pronox Technology SA w upadłości układowej - NWZ w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki, a także w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii U do obrotu na rynku regulowanym na GPW;

PIĄTEK, 30 GRUDNIA

Rank Progress - dzień wypłaty dywidendy;

Best - NWZ ws. powołania członków RN;

Integer - NWZ ws. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

Jupiter NFI - NWZ m.in. w sprawie konwersji zobowiązań Gremi Grzegorz Hajdarowicz wobec Jupiter NFI na pożyczkę oraz zmian umowy o zarządzanie majątkiem NFI zawartej przez fundusz z Trinity Management;

PBO Anioła - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru oraz skupu akcji własnych;

SOBOTA, 31 GRUDNIA

Hydrapres - NWZ ws. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

PONIEDZIAŁEK, 2 STYCZNIA

Rafako - pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

WTOREK, 3 STYCZNIA

Komputronik - NWZ ws. m.in. zmian w składzie Rady Nadzorczej;

ŚRODA, 4 STYCZNIA

Vidis - NWZ w sprawie upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych spółki w celu umorzenia lub ich dalszej odsprzedaży;

Marvipol - NWZ w sprawie upoważnienia zarządu do nabycia przez spółkę akcji własnych;

CZWARTEK, 5 STYCZNIA

Tableo - NWZ w sprawie zmian statutu i powołanie członka rady nadzorczej;

RSY - NWZ w sprawie zmiany statutu i zmian w radzie nadzorczej;

WTOREK, 10 STYCZNIA

  • E-Energo - NWZ spółki;
  • Budus - NWZA w srawie zmany w skłądzie RN;

Igoria Trade - NWZ spółki;

ŚRODA, 11 STYCZNIA

  • LSI SOFTWARE - NWZA w sprawie zmian w składzie zarzadu;
  • Langloo.com - WZA sółki;

EMC Instytut Medyczny - publikacja ceny emisyjnej w emisji 1,2 mln akcji serii G w ramach wykonywania prawa poboru;

AD Drągowski - NWZ ws. skupu do 1 mln sztuk akcji własnych;

Scanmed Multimedis - NWZ spółki;

CZWARTEK, 12 STYCZNIA

  • PKN Orlen - NWZA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej;

PGNiG - NWZ ws. odwołania i powołania członka Rady Nadzorczej oraz podwyższenia kapitału w Pomorskiej Spółce Gazownictwa;

Mediatel - NWZ spółki;

Infovide Matrix - NWZ spółki;

PIĄTEK, 13 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

Open-Net - NWZ w sprawie zmiany statutu, zmian w radzie nadzorczej, emisji obligacji i przyjęcia programu motywacyjnego;

PONIEDZIAŁEK, 16 STYCZNIA

Rafako - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu PBG;

WTOREK, 17 STYCZNIA

Atlanta Poland - NWZ w sprawie upoważnienia zarządu do skupu akcji własnych;

CZWARTEK, 19 STYCZNIA

KGHM - NWZ w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie w celu umorzenia akcji własnych spółki, utworzenia kapitału rezerwowego oraz w sprawie zmian w składzie rady nadzorczej;

WTOREK, 24 STYCZNIA

EMC Instytut Medyczny - zakończenie przyjmowania zapisów w ramach wykonywania prawa poboru, tj. Zapisów Podstawowych oraz Zapisów Dodatkowych;

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 31 STYCZNIA

ZA Puławy - proponowany dzień ustalenia prawa do 3,06 zł dywidendy na akcję;

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - proponowany dzień wypłaty 3,06 zł dywidendy na akcję;

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

WTOREK, 15 MAJA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

kam/

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u