Trwa ładowanie...
d4ja8qz

Kalendarium rynku kapitałowego 20.01 - 14.11.2012

...

Share
d4ja8qz

Poniżej kalendarium rynku kapitałowego w dniach 20.01 - 14.11.2012

  • (gwiazdka) oznacza ostatnią aktualizację kalendarium.

PIĄTEK, 20 STYCZNIA

  • Get Bank - pierwszy dzień notowania na GPW 40 mln akcji serii A, 23 mln akcji serii B, 6 mln akcji serii C, 9,51 mln akcji serii D, 11 mln akcji serii E, 4 mln akcji serii F, 9,55 mln akcji serii G oraz 2,14 mld akcji serii H;
d4ja8qz

UniCredit - ostatni dzień notowań praw poboru akcjki zwykłych spółki;

Paged - NWZ w sprawie skupu do 2 mln akcji własnych w celu umorzenia za kwotę do 20 mln zł;

Synkret - pierwszy dzień notowania na NewConnect 2 mln akcji serii B, 376.340 akcji serii C i 243.902 akcji serii D;

PONIEDZIAŁEK, 23 STYCZNIA

d4ja8qz

Apator - NWZ ws. przeprowadzenia nieodpłatnego skupu 2 mln akcji własnych od spółki zależnej Apator Mining w celu umorzenia oraz likwidację utworzonego wcześniej na pokrycie kosztów buy-backu funduszu o wartości 17,97 mln zł;

WTOREK, 24 STYCZNIA

Pekaes - rozpoczęcie przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 2.500.000 akcji Pekaesu po 8 zł za akcję ogłoszonym przez KH Logistyka;

PolRest - NWZ ws. powołania członków rady nadzorczej;

d4ja8qz

ŚRODA, 25 STYCZNIA

Urlopy.pl - NWZ ws. zmian w składzie rady nadzorczej;

Tonsil Acoustic Company - NWZ ws. scalenia (połączenia) akcji i zmiany statutu;

Centrozap - NWZ ws. uzupełnienia przedmiotu działalności i związanej z tym zmiany w statucie spółki;

d4ja8qz

Xsystem - NWZ;

Air Market - NWZ ws. sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty prywatnej akcji nowej emisji serii E i zmian w radzie nadzorczej spółki;

  • In Point - wprowadzenie do obrotu na NewConnect 1 256 334 akcji serii G;

CZWARTEK, 26 STYCZNIA

d4ja8qz

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za IV kw. 2011 roku;

Hefal - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C w ramach subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru;

Polski Holding Rekrutacyjny - NWZ ws. zmiany statutu;

PIĄTEK, 27 STYCZNIA

d4ja8qz

Eurofaktor - NWZ ws. zmiany statutu i zmian w RN;

KSG Agro - nadzwyczajne walne zgromadzenie;

Global Trade - NWZ spółki;

PONIEDZIAŁEK, 30 STYCZNIA

Eurofaktor - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Jupiter NFI;

WTOREK, 31 STYCZNIA

Hygienika - NWZ ws. zgody na skup akcji własnych spółki;

Notoria Serwis - NWZ ws. powołania członka rady nadzorczej;

Bank Millennium - publikacja wstępnych wyników za 2011 r;

BZ WBK - publikacja raportu za IV kw.;

ZA Puławy - dzień ustalenia prawa do 3,66 zł dywidendy na akcję;

Gino Rossi - NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy;

Radpol - NWZ ws. wprowadzenia programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki;

Selena - NWZ ws. upoważnienia zarządu spółki do nabycia akcji własnych, w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego oraz wprowadzenia Programu motywacyjnego dla kluczowej kadry menadżerskiej Grupy Kapitałowej Selena.

Petrolinvest - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego;

PONIEDZIAŁEK, 6 LUTEGO

ATLANTIS ENERGY - NWZ ws. scalenia (połączenia) akcji spółki i zmian w radzie nadzorczej;

DTP - NWZ w sprawie uzupełnienia składu rady nadzorczej;

WTOREK, 7 LUTEGO

Pekaes - zakończenie przyjmowania zapisów w wezwaniu do sprzedaży 2.500.000 akcji Pekaesu po 8 zł za akcję ogłoszonym przez KH Logistyka;

ŚRODA, 8 LUTEGO

PZU - NWZ ws. zmian w statucie spółki;

SMT Software - NWZ spółki w sprawie zmian w statucie;

  • Echo Investment - pierwszy dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Park Postępu-Projekt Echo-93;

CZWARTEK, 9 LUTEGO

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za IV kw. 2011 roku;

Idea TFI - NWZ ws. skupu akcji własnych;

PIĄTEK, 10 LUTEGO

EMC - koniec przyjmowania zapisów na akcje oferowane nieobjęte w ramach wykonywania prawa poboru;

PONIEDZIAŁEK, 13 LUTEGO

EMC - przydział akcji oferowanych nieobjętych w ramach wykonywania prawa poboru, zamknięcie publicznej oferty akcji serii G;

Elstar Oils - NWZ w sprawie zmian w statucie spółki;

WTOREK, 14 LUTEGO

TP SA - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

Grupa Recykl - NWZ ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy;

ŚRODA, 15 LUTEGO

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

  • Teliani Valley - NWZ ws. zmian w Radzie Nadzorczej;

WTOREK, 21 LUTEGO

ZA Puławy - dzień wypłaty 3,66 zł dywidendy na akcję;

  • Echo Investment - ostatni dzień zapisów na sprzedaż akcji spółki w wezwaniu Park Postępu-Projekt Echo-93;

ŚRODA, 29 LUTEGO

KGHM - publikacja raportu za IV kw.;

PONIEDZIAŁEK, 12 MARCA

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 13 MARCA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PIĄTEK, 16 MARCA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

WTOREK, 20 MARCA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za 2011 rok;

CZWARTEK, 19 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za I kw. 2012 r.;

PIĄTEK, 27 KWIETNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

CZWARTEK, 10 MAJA

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 roku;

PIATEK, 11 MAJA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

WTOREK, 15 MAJA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za I kw. 2012 r.;

SOBOTA, 30 CZERWCA

Synkret - termin wypłaty dywidendy za rok 2010 i lata ubiegłe;

WTOREK, 24 LIPCA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku;

CZWARTEK, 26 LIPCA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za II kw. 2012 r.;

CZWARTEK, 2 SIERPNIA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

CZWARTEK, 9 SIERPNIA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

WTOREK, 14 SIERPNIA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za 2 kw. 2012;

CZWARTEK, 23 SIERPNIA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 rok;

PIĄTEK, 24 SIERPNIA

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za 2012 r.;

CZWARTEK, 30 SIERPNIA

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIATEK, 31 SIERPNIA

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze półrocze 2012 r.;

PIĄTEK, 19 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja szacunków wybranych danych finansowych i operacyjnych dla za III kw. 2012 r.;

PIĄTEK, 26 PAŹDZIERNIKA

PKN Orlen - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

WTOREK, 30 PAŹDZIERNIKA

Bank Millennium - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 7 LISTOPADA

TVN - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

PONIEDZIAŁEK, 12 LISTOPADA

PGNiG - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

ŚRODA, 14 LISTOPADA

KGHM - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 roku;

Getin Holding - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Asseco Poland - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

Cyfrowy Polsat - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

PGE - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

JSW - publikacja skonsolidowanego raportu za III kw. 2012 r.;

(PAP)

kam/

d4ja8qz

Podziel się opinią

Share
d4ja8qz
d4ja8qz