Trwa ładowanie...
d1v5ugu
d1v5ugu
espi

KANCELARIA MEDIUS - Informacja o możliwości przekroczenia przez Kancelaria Medius S.A. progu 25% ... - EBI

KANCELARIA MEDIUS - Informacja o możliwości przekroczenia przez Kancelaria Medius S.A. progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych (100/2014)
Share
d1v5ugu

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 100 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-10 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o możliwości przekroczenia przez Kancelaria Medius S.A. progu 25% średniego dziennego wolumenu przy skupie akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Kancelarii Medius S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej jako ?Spółka? lub ?Emitent?) działając w oparciu o uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi do nabycia przez Spółkę akcji własnych, a także zgodnie z "Programem skupu akcji własnych " opublikowanym, raportem bieżący EBI nr 99/2014 z dnia 9 grudnia 2014 roku, działając zgodnie z art. 5 ust. 3 lit b) Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych, informuje, iż z uwagi na niską płynność akcji Emitenta, przy nabywaniu akcji własnych może nastąpić przekroczenie granicy 25% średniej dziennej wielkości obrotów akcjami na rynku NewConnect liczonej w oparciu o 20 dni sesyjnych poprzedzających bezpośrednio każdy dzień zakupu, z zastrzeżeniem, że Emitent nie przekroczy granicy 50% średniej dziennej
wielkości. O możliwości przekroczenia progu 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami Emitenta, Zarząd Spółki zgodnie z dyspozycją art. 5 ust. 3 pkt a) Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego Dyrektywę 6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych poinformował Urząd Komisji Nadzoru Finansowego oraz Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Michał Imiołek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v5ugu

Podziel się opinią

Share
d1v5ugu
d1v5ugu