Trwa ładowanie...
d3y70st
d3y70st
espi

KANIA - Korekta Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2014 rok (45/2014)

KANIA - Korekta Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2014 rok (45/2014)
Share
d3y70st

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-17 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Korekta Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za III kwartał 2014 rok | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. (?Spółka?) niniejszym informuje o korekcie w Skróconym Jednostkowym Sprawozdaniu Finansowym Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku, ogłszonym w dniu 14 listopada 2014 roku, w zakresie informacji zawartych w Sprawozdaniu Finansowym. W niniejszym Sprawozdaniu Finansowym, wprowadzono korekty: a) na stronie 6, w pozycji ?Wartość sprzedanych towarów i materiałów ? dokonano zmiany wartości w kolumnach "III kwartał 2014/okres od 01.07.2014 do 30.09.2014" i "III kwartały 2014 narastająco/okres od 01.01.2014 do 30.09.2014" b) na stronie 6, w pozycji ?Pozostałe koszty ? dokonano zmiany wartości w kolumnach "III kwartał 2014/okres od 01.07.2014 do 30.09.2014" i "III kwartały 2014 narastająco/okres od 01.01.2014 do 30.09.2014" Dokonane korekty mają charakter poprawienia błędów wynikłych z omyłki przy przenoszeniu odpowiednich wartości do szablonu sprawozdania finansowego. Rownocześnie z niniejszym Raportem Bieżącym, Spóła przekazuje do
publicznej wiadomości skorygowane Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 30 września 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d3y70st

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-17 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-11-17 Ewa Łuczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3y70st

Podziel się opinią

Share
d3y70st
d3y70st