Trwa ładowanie...
d2x6m9u
d2x6m9u
espi

KANIA - Zmiana znaczących umów (48/2014)

KANIA - Zmiana znaczących umów (48/2014)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2x6m9u

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KANIA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana znaczących umów | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie ("Spółka") informuje, że w dniu 26 listopada 2014 r. Spółka zawarła następujące Aneksy: 1. Aneks zmieniający Umowę Kredytową z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") zawartą 25 kwietnia 2014 roku, której przedmiotem jest kredyt obrotowy na prefinansowanie obrotu (produkcji) w wysokości 15.000.000 zł udzielony przez Bank na zapłatę za dostawy surowców, przypraw, opakowań, komponentów oraz innych materiałów/usług potrzebnych w procesie produkcji sprzedaży wędlin i przetworów mięsnych w stosunku do dostawców wskazanych w umowie - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym numer 16/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, w Raporcie Bieżącym numer 40/2014 z dnia 29 października 2014 roku oraz Raporcie Bieżącym numer 44/2014 z dnia 7 listopada 2014 roku, 2. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej"Bank"), której przedmiotem jest elastyczny kredyt odnawialny, w wysokości 9.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie
bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, 3. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest kredyt obrotowy, w wysokości 15.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, 4. Aneks zmieniający Umowę z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank"), której przedmiotem jest kredyt w rachunku bieżącym, w wysokości 6.000.000 zł, udzielony przez Bank na finansowanie bieżącej działalności Spółki - szerzej opisaną w Raporcie Bieżącym 26/2013 z 14 sierpnia 2013 roku, Raporcie Bieżącym numer 32/2014 z dnia 8 sierpnia 2014 roku. Aneksami dokonano zmiany umów mających charakter zmian technicznych, dotyczących obowiązków Kredytobiorcy. Zmiany umów nie wpływają ani na wysokość kwot udzielonych kredytów ani na ostateczne terminy ich spłaty. Pozostałe warunki Umów nie ulegają zmianie. Aneksy nie zostały zawarte
pod warunkiem. Pozostałe postanowienia Aneksów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Za kryterium uznania umów za znaczącą przyjęto 10% kapitałów własnych (łączna wartość umów z tym samym podmiotem). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KANIA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-200 Pszczyna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Korczaka 5
(ulica) (numer)
+48 32 210 32 47 +48 32 210 48 34
(telefon) (fax)
biuro@zmkania.pl www.zmkania.pl
(e-mail) (www)
7440003325 510258637
(NIP) (REGON)
d2x6m9u

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-26 Grzegorz Minczanowski Prezes Zarządu
2014-11-26 Ewa Łuczyk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2x6m9u

Podziel się opinią

Share
d2x6m9u
d2x6m9u