Trwa ładowanie...
dxopdlq
dxopdlq
espi

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto funduszu ...

KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny (3/2014)
Share
dxopdlq
WIADOMOŚĆ
Działając na podstawie par. 42 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) informujemy, iż w dniu 31 października 2014 r. dokonano pierwszej wyceny wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny KBC Alokacji Sektorowych Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Wartość aktywów netto: 25.075.447,04 PLN WAN/CI: 100,19 PLN Waluta wyceny: PLN
Plik Opis

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 3 / 2014
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2014-11-03
Nazwa podmiotu: KBC ALOKACJI SEKTOROWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Wycena wartości aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 9 oie - pierwsza wycena wartości aktywów netto

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-03 Ewa Kanafa Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

dxopdlq

Podziel się opinią

Share
dxopdlq
dxopdlq