Trwa ładowanie...
d1vs1e0

KBC EXTRA PROFIT II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (5/2011)

KBC EXTRA PROFIT II FIZ - Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (5/2011)

Share
d1vs1e0
TREŚĆ RAPORTU:
Planowana data rozpoczęcia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-02-10
Planowana data zakończenia wykupywaniacertyfikatów inwestycyjnych 2011-02-10
Informacja o miejscach, gdzie możnazłożyć zlecenie
lp. nazwa podmiotu miejscowość adres
- - -
W związku z likwidacją KBC Extra Profit II FIZ informuję, iż podana powyżej data rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych funduszu jest jednocześnie datą zapadalności funduszu, o której mowa w art. 2 pkt 28 statutu. Mając na uwadze powyższe informuję, iż w dniu zapadalności funduszu wszystkie certyfikaty inwestycyjne zostaną bezwarunkowo wykupione przez fundusz bez obowiązku zgłaszania jakichkolwiek żądań przez uczestników funduszu. Ponadto informuję, iż blokada certyfikatów inwestycyjnych na rachunku papierów wartościowych uczestnika lub w ewidencji sponsora emisji w przypadku dokonywania wykupu certyfikatów inwestycyjnych przez fundusz w dniu zapadalności wykonana została pierwszego dnia roboczego miesiąca lutego 2011 roku.

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

| | TRUE | korekta | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | |
| | | | | | (kolejny numer raportu / rok) | | | | | | | |
| | Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: | § 42 ust. 1pkt 14 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | Data przekazania: | 2011-02-09 | | | | | | | | | | |
| | | KBC EXTRA PROFIT II FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa funduszu) | | | | | | | | | | |
| | | KBC EXTRA PROFIT II FIZ | | KBC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa funduszu) | | (nazwa towarzystwa) | | | | | | | | |
| | | 00-805 | | WARSZAWA | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | CHMIELNA | | 85/87 | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | ( numer) | | | | | | | | |
| | | (0-22) 581-23-32 | | (0-22) 581-23-33 | | biuro@kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (telefon) | | (fax) | | (e-mail) | | | | | | |
| | | 1080005499 | | 141463021 | | www.kbctfi.pl | | | | | | |
| | | (NIP)
| | (REGON) | | (WWW) | | | | | | |

d1vs1e0

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Informujemy, iż w związku z zapadalnością funduszu w dniu 10 lutego b.r., w dniu dzisiejszym błędnie podano informację nt zamiaru wykupu certyfikatów inwestycyjnych funduszu w miesiącu marcu b.r.
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-02-09 Marcin Otto Inspektor Nadzoru Wewnętrznego

TREŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1vs1e0

Podziel się opinią

Share
d1vs1e0
d1vs1e0