Trwa ładowanie...
d1d0t66
d1d0t66
espi

KCI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego (27/2014)

KCI - Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego (27/2014)
Share
d1d0t66
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-10
Skrócona nazwa emitenta
KCI
Temat
Złożenie wniosku o zatwierdzenie memorandum informacyjnego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd KCI S.A. informuje, że w dniu 10 października 2014r. Spółka za pośrednictwem Domu Maklerskiego Navigator S.A. złożyła do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zatwierdzenie memorandum informacyjnego wraz z załącznikami. Wniosek został sporządzony w związku z ofertą publiczną dokonywaną w związku z połączeniem KCI S.A. ze spółką JUPITER S.A. oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. do 1.388.081.128 akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,03 PLN.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KCI SA
(pełna nazwa emitenta)
KCI Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-011 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wrocławska 53
(ulica) (numer)
+48 12 423 33 74 +48 12 423 33 75
(telefon) (fax)
biuro@kci.pl www.kci.pl
(e-mail) (www)
551 000 77 42 071011304
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-10 Agata Kalińska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1d0t66

Podziel się opinią

Share
d1d0t66
d1d0t66