Trwa ładowanie...
d4jh7cp

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych pr ...

KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję (7/2015)

Share
d4jh7cp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
KGHM POLSKA MIEDŹ SA
Temat
Informacje dotyczące Członków Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. powołanych przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje w załączeniu informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych w dniu 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (jednolity tekst Dz. U. z 2014.133).
Załączniki
Plik Opis
CV_PL.pdf Informacje dotyczące Członków Zarządu Spółki powołanych dnia 16 marca 2015 roku przez Radę Nadzorczą Spółki na IX kadencję
CV_ENG.pdf Information on Members of the Management Board of the Company appointed on 16 March 2015 by the Supervisory Board of the Company for the 9th term

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Information on Members of the Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. appointed by the Supervisory Board of the Company for the 9th term The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. hereby provides attached information on Members of the Management Board of the Company appointed on 16 March 2015 by the Supervisory Board of the Company for the 9th term. Legal basis: § 5 sec. 1 point 22 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh7cp

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-24 Mirosław Laskowski Wiceprezes Zarządu
2015-03-24 Jacek Kardela Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jh7cp

Podziel się opinią

Share
d4jh7cp
d4jh7cp