Trwa ładowanie...
d4hr0x5

KNF bezterminowo wykluczyła MSX Resources SA z obrotu na GPW

KNF bezterminowo wykluczyła akcje MSX Resources SA z obrotu na GPW i nałożyła na tę spółkę karę w wysokości 400 tys. zł. Powodem ukarania MSX Resources SA - jak podała Komisja - było niedostarczenie przez spółkę wymaganych prawnie raportów o sytuacji finansowej.

Share
d4hr0x5

Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała, że MSX Resources SA nie przekazała do KNF, do spółki prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2014, raportu rocznego za rok 2014 oraz raportów kwartalnych z 2015 rok. Ostatni raport okresowy spółka opublikowała w dniu 13 listopada 2014 r.

KNF w komunikacie podkreśliła, że do podstawowych obowiązków emitentów należy przekazywanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości raportów okresowych. Są one źródłem wiarygodnych danych na temat sytuacji finansowej eminentna.

Jak zaznaczyła KNF, w czasie gdy spółka nie przekazywała informacji nt. swojej sytuacji finansowej, doszło m.in. do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki oraz kilkukrotnego zawieszania notowań jej akcji na GPW; ze strony akcjonariuszy nie było dostępu do kompleksowych informacji nt. MSX Resources SA.

d4hr0x5

Według KNF, MSX Resources SA tłumaczyło się, że przyczyną braku raportów okresowych było nieprzekazanie przez spółkę zależną Mineral Resources Holding S.a.r.l. ("MRH") danych finansowych za okres sprawozdawczy. Udziały w MRH stanowiły ok. 90 proc. sumy bilansowej spółki. Spółka MSX Resources SA wyjaśniała także, że nie miała możliwości przekazania raportów, gdyż skład jej rady nadzorczej był niepełny.

Zdaniem KNF spółka MSX Resources SA mogła i powinna była monitorować na bieżąco sytuację finansową MRH, którego udziały miały wartość stanowiącą 90 proc. sumy bilansowej spółki.

Ponadto poważnym - zdaniem Komisji - zaniedbaniem spółki MSX Resources SA było niezwołanie walnego zgromadzenia, które mogłoby uzupełnić skład rady nadzorczej, tak aby możliwe było badanie sprawozdań finansowych. "Wyłącznie w gestii spółki leżało podjęcie działań, które doprowadziłyby do przekazania raportów okresowych - działania te powinny polegać na zapewnieniu prawidłowego przepływu informacji w ramach grupy kapitałowej oraz na doprowadzeniu do zwołania walnego zgromadzenia i uzupełnienia składu rady nadzorczej" - poinformowała w komunikacie KNF.

Zdaniem Komisji, naruszenie było istotne ze względu na wielokrotność i powtarzalność, a także długotrwały braku informacji o aktualnej sytuacji finansowej i majątkowej spółki; nie bez znaczenia był także fakt, że dokonane naruszenie dotyczyło podstawowych, a zarazem najważniejszych obowiązków emitentów.

Po upływie 30 dni decyzja dot. zawieszenia emisji akcji spółki stanie się ostateczna - zaznaczyła w komunikacie KNF.

d4hr0x5

Podziel się opinią

Share
d4hr0x5
d4hr0x5