Trwa ładowanie...
d4hvbrh

KNF: Sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca

Warszawa, 10.10.2014 (ISBnews) - Dzięki temu, że banki corocznie zatrzymują część wypracowanego zysku, bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca. Mając jednak na uwadze nowe wymogi w zakresie adekwatności oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych buforów kapitałowych zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze wzmacnianie i powiększanie bufora kapitałowego, podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF). Wypracowany w 2013 r. zysk banków został w ponad połowie (54,7%) przeznaczony na wypłatę dywidendy (7,5 mld zł), a pozostała część zasiliła kapitały banków.
Share
d4hvbrh

Komisja w "Informacji o kierunkach podziału zysku za 2013 r. krajowych banków komercyjnych" podkreśla, że od 1 stycznia 2014 r. wszystkie banki komercyjne (za wyjątkiem BGK) obowiązują nowe regulacje dotyczące adekwatności i płynności, tzw. pakiet CRR/CRDIV.

"Z danych przekazanych przez banki wynika, że poziom adekwatności kapitałowej banków komercyjnych pod nowym reżimem jest nadal zadowalający. Banki komercyjne na koniec czerwca posiadały łączny współczynnik kapitałowy na poziomie 14,7% a poziom współczynnika kapitału podstawowego Tier I (tzw. współczynnik CET1) na poziomie 13,5%" - czytamy w komunikacie.

KNF przypomina, że w zaleceniach dla banków wskazała, aby ewentualnie dywidendę wypłaciły wyłącznie banki, które spełniają łącznie poniższe kryteria: bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego; współczynnik wypłacalności powyżej 12%; współczynnik Tier 1 powyżej 9%; prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%; prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%; ocena BION ogólna nie gorsza niż (równa i lepsza od) 2,5; ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż (równa i lepsza od) 2,5.

d4hvbrh

Banki komercyjne zastosowały się do rekomendacji KNF i dywidendę wypłaciła tylko część banków spośród tych, które spełniały te kryteria.

"W rezultacie, banki komercyjne zasiliły kapitały lub pokryły straty z lat ubiegłych poprzez zatrzymanie łącznie kwoty 6,2 mld (45,3%) z zysku banków komercyjnych wypracowanego w 2013 r." - czytamy dalej.

Dzięki temu, że banki corocznie zatrzymują część wypracowanego zysku, bieżąca sytuacja w zakresie bazy kapitałowej banków jest zadowalająca, podkreśla Komisja.

"Mając jednak na uwadze nowe wymogi w zakresie adekwatności oraz możliwość wprowadzenia dodatkowych buforów kapitałowych przez mająca powstać Radę Ryzyka Systemowego, zasadnym jest utrzymywanie odpowiednich kapitałów, a w przypadku niektórych banków - dalsze wzmacnianie i powiększanie bufora kapitałowego" - czytamy także.

d4hvbrh

Komisja podała, że wypracowany w 2013 r. zysk banków został w ponad połowie (54,7%) przeznaczony na wypłatę dywidendy (7,5 mld zł) a pozostała część zasiliła kapitały banków.

Pozostawiony zysk (6,2 mld zł) został w 50,7% zaklasyfikowany do funduszy zapasowych, w 25,9% do funduszy rezerwowych a w 3,8% do funduszu ogólnego ryzyka. Ponadto na pokrycie strat z lat ubiegłych zostało przeznaczonych 19,6% pozostawionych zysków.

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 15.425,99 mln zł w 2013 r. i był o 0,3% niższy w w porównaniu z wynikiem sprzed roku.

(ISBnews)

d4hvbrh

Podziel się opinią

Share
d4hvbrh
d4hvbrh