Trwa ładowanie...
d6a74d0

KNF zaakceptowała założenia rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa informatycznego w SKOK

Komisja Nadzoru Finansowego zaakceptowała założenia rekomendacji D-SKOK, dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych - poinformowała KNF w komunikacie.

Share
d6a74d0

Komisja podkreśla, że wydanie rekomendacji przyczyni się do podniesienia jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT w spółdzielczych kasach. "Potrzeba wydania rekomendacji wynika z postępu technologii IT oraz ciągłego wzrostu zależności instytucji finansowych od rozwiązań teleinformatycznych, przy jednoczesnym wzroście skali i stopnia zaawansowania obserwowanych zagrożeń" - czytamy w komunikacie po wtorkowym posiedzeniu KNF.

Wcześniej analogiczne rekomendacje i wytyczne w obszarze IT zostały przez KNF wydane m.in. dla banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych. "Objęcie adekwatnymi uregulowaniami spółdzielczych kas pozwoli utrzymać spójność wymagań nadzorczych ukierunkowanych na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa" - zaznaczyła komisja.

Z niektórych zasad rekomendacji mają być wyłączone SKOK-i o sumie bilansowej poniżej 50 milionów złotych oraz liczbie członków poniżej 10 tysięcy. Projekt rekomendacji, dodaje KNF, zostanie przekazany do publicznych konsultacji w II kwartale 2016 r.

d6a74d0

Komisja podjęła też we wtorek jednogłośnie decyzję o umorzeniu postępowania w przedmiocie przejęcia Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego we Wrześni przez inną spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, "ze względu na wystąpienie przesłanki określonej w art. 74c ust. 3 ustawy o SKOK".

Artykuł ten zakłada, że KNF może podjąć decyzje o przejęciu jednej kasy przez drugą, jeżeli w wyniku przejęcia stosunek funduszy własnych do wartości aktywów kasy przejmującej nie obniży się poniżej 1 procenta.

Jednocześnie KNF wszczęła postępowanie administracyjne w celu zbadania możliwości przejęcia SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego przez bank. W związku z tym komisja w terminie do 18 stycznia br. włącznie oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w procesie restrukturyzacji SKOK im. Stefana Kard. Wyszyńskiego.

d6a74d0

Podziel się opinią

Share
d6a74d0
d6a74d0