Trwa ładowanie...

Kolejna afera w ZUS

ZUS forsował najdroższą ofertę przy wyborze dostawcy kart-identyfikatorów dla emerytów. Wycofał się po interwencji posła PO Antoniego Mężydły - ujawnia "Rzeczpospolita".
Share
Niemal połowa Polaków wymieniła ZUS jako najważniejszą instytucję w swoim życiu.
Niemal połowa Polaków wymieniła ZUS jako najważniejszą instytucję w swoim życiu.Źródło: PAP, Fot: Tomasz Gzell
d20qpvl

ZUS forsował najdroższą ofertę przy wyborze dostawcy kart-identyfikatorów dla emerytów. Do tego zganił oferenta, który chciał najmniej, za "rażąco niską cenę". Wycofał się po interwencji posła PO Antoniego Mężydły - ujawnia "Rzeczpospolita".

_ Jest kryzys, trzeba oszczędzać, a ZUS lekką ręką chciał przepłacić 2,5 mln zł. To publiczne pieniądze, dlatego zainteresowałem się sprawą _ - mówi gazecie poseł Mężydło.

Według "Rzeczpospolitej" na początku roku ZUS ogłosił przetarg na dostawę ośmiu milionów sztuk kart-identyfikatorów dla emerytów. Miały być laminowane, z hologramem. Kryterium - cena. Do przetargu stanęły cztery firmy, z ofertami cenowymi od 1,1 do 3,7 mln zł. ZUS wybrał najdroższą propozycję, ganiąc przy okazji firmę, która chciała najmniej, za "rażąco niską cenę".

d20qpvl

Po odwołaniu się odrzuconej firmy, przetarg powtórzono - i znów ZUS wybrał najdroższą ofertę. Firma znów się odwołała, a sprawa zainteresowała posła Antoniego Mężydłę, który na posiedzeniu Sejmowej Komisji Finansów nagłośnił sprawę.

Niedługo potem został zaproszony przez zatrzymanego kilka dni temu byłego już prezesa ZUS Sylwestra R. na rozmowę. Kilka dni później ZUS uwzględnił protest spółki, która złożyła najtańszą ofertę i wybrał ją do realizacji zamówienia.

Tymczasem w reakcji na materiał "Rz" Zakład Ubezpieczeń Społecznych pisze:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie i dostawę 8 mln sztuk plastikowych legitymacji emeryta/rencisty NIE ZOSTAŁO DOTYCHCZAS ZAKOŃCZONE. Żadna ze złożonych ofert na obecnym etapie postępowania nie została wybrana. Podawana w „Rzeczpospolitej” oraz w innych mediach informacja, że ZUS wybrał ofertę najdroższą jest całkowicie nieprawdziwa.
2. Nieprawdą jest również informacja, jakoby firma Qartis – jeden z oferentów ubiegających się o udzielenie ww. zamówienia – kiedykolwiek usłyszał w ZUS, że „jego oferta przegrała przez rażąco niską cenę”. Oferta firmy Quartis dwukrotnie odrzucana była z powodów formalnych. Obecnie oferta ta jest rozpatrywana na równi z innymi ofertami złożonymi w postępowaniu.
3. W trakcie postępowania wykryty został błąd polegający na niewłaściwym obliczeniu terminu ważności jednej ze złożonych ofert. Po ujawnieniu błędu dokonano ponownej oceny ofert.
4. Prezes Zakładu zdecydował o wyciągnięciu konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za dopuszczenie do powstania błędu w postępowaniu.
5. Na polecenie prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Departament Rewizji Wewnętrznej w Centrali ZUS przeprowadził kontrolę ww. postępowania. Kontrola nie wykazała naruszenia prawa. Na obecnym etapie postępowania błąd ten nie skutkuje żadnymi konsekwencjami.
6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w celu zapewnienia przejrzystości toczącego się postępowania skierował do Urzędu Zamówień Publicznych oraz do Najwyższej Izby Kontroli wnioski o skontrolowanie zgodności zastosowanych procedur z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych.

d20qpvl

Podziel się opinią

Share
d20qpvl
d20qpvl