Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
waluty

Komentarz PLN: Złoty stabilny, dane bez większego wpływu na rynek

Wtorkowy, poranny handel na rynku złotego przynosi próbę stabilizacji po wczorajszym lekkim osłabieniu PLN względem euro oraz franka szwajcarskiego. Polska waluta wyceniana jest następująco: 4,1839 PLN za euro, 3,3597 PLN wobec dolara amerykańskiego oraz 3,4836 PLN względem franka szwajcarskiego. Rentowności polskiego długu wynoszą 2,254% w przypadku papierów 10-letnich.

Share
Komentarz PLN: Złoty stabilny, dane bez większego wpływu na rynek
d393nng

Ostatnie kilkanaście godzin handlu na rynku polskich aktywów przyniosło lekki wzrost wyceny długu oraz nieznaczny spadek wartości polskiej waluty w ślad za słabszymi publikacjami makro z rynku krajowego. Wyczekiwane wskazanie dot. inflacji CPI za listopad przyniosło utrzymanie presji deflacyjnej (-0,6% r/r wobec oczek. -0,4% r/r), a deficyt na obrotach bieżących okazał się być wyższy od prognoz (-435 mln EUR wobec oczek. -378 mln EUR). Początkowo obserwowaliśmy lekki wzrost wyceny polskiej waluty, sugerujący, iż dane nie wpłyną mocniej na rynki, jednak ostatecznie słabsze dane z Polski oraz generalne pogorszenie się nastrojów pod koniec sesji w Europie znalazło odzwierciedlenie w wycenie polskich aktywów. W szerszym ujęciu zbliża się koniec roku stąd aktywność inwestorów sukcesywnie maleje i wydaje się, iż jedynie dane bądź wydarzenia (m.in. FED) wyraźnie odbiegające od konsensusu mogą przynieść podbicie zmienności.

W trakcie dzisiejszej sesji GUS poda dane dot. przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenie w listopadzie (oczekiwania analogicznie: 0,9% r/r oraz 3,6% r/r. Rynek zakłada więc spadek dynamiki wynagrodzeń połączony z lekkim odbicie w zakresie zatrudnienia). Ponadto NBP poda wskaźnik inflacji bazowej za listopad, gdzie oczekiwany jest wzrost do 0,5% r/r z 0,2% r/r uprzednio. W szerszym ujęciu dzisiejsze dane nie powinny stanowić istotniejszych impulsów do handlu, gdyż rynek czeka przede wszystkim na jutrzejsze wskazanie z zakresu produkcji przemysłowej za listopad oraz posiedzenie FED’u.

Z rynkowego punktu widzenia obraz techniczny nie uległ większej zmianie, gdzie pary EUR/PLN oraz CHF/PLN tkwią w korekcie wzrostowej umocnienia złotego z ostatnich paru tygodni. Na ww. parach widzimy presję na przesuniecie handlu na wyższe poziomy rzędu 4,1950 EUR/PLN oraz 3,4850 CHF/PLN. W przypadku USD/PLN w dalszym ciągu obserwujemy oscylowanie kursu powyżej wsparcia na 3,3455 PLN.

d393nng

Konrad Ryczko
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

| Prezentowany raport został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie tylko i wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi analizy inwestycyjnej, ani analizy finansowej ani rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyłącznie wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych Klienta. Przy sporządzaniu raportu DM BOŚ SA działał z należytą starannością oraz rzetelnością. DM BOŚ SA i jego pracownicy nie ponoszą jednak odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego raportu ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych. Niniejszy raport adresowany jest do nieograniczonego kręgu odbiorców. Został
sporządzony na potrzeby klientów DM BOŚ S.A. oraz innych osób zainteresowanych. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d393nng

Podziel się opinią

Share
d393nng
d393nng