Trwa ładowanie...
d2x187x
gpw

Komentarz poranny

W ostatnim okresie niezwykle istotną rolę na indeksie WIG20 odgrywa zapora podażowa Fibonacciego: 2668 – 2688 pkt. W tym szerokim korytarzu cenowym koncentrują się bowiem projekcje prospadkowej formacji XABCD spełniającej zależność AB = CD.

Share
d2x187x

Analitycy i traderzy stosujący na co dzień zaawansowane techniki Fibonacciego wiedzą, że jest to jedna z najsilniejszych struktur falowych. Jak widomo we wskazanym obszarze cenowym rzeczywiście mamy do czynienia z nieco większą aktywnością podaży, jednak inicjatywy kreowane przez sprzedający nie są na tyle wyraziste, by zanegowaniu mogła ulec ważna strefa wsparcia: 2590 – 2598 pkt (w minionym tygodniu fala spadkowa dokładnie tutaj wytraciła swój impet). Dopiero bowiem jej przełamanie potwierdziłoby w moim przekonaniu istotność strefy oporu: 2668 – 2688 pkt i mogło w konsekwencji doprowadzić do wykrystalizowania się nieco głębszego ruchu korekcyjnego. Wydaje się, że taki scenariusz musimy brać w tej chwili w jakimś stopniu pod uwagę, gdyż indeks S&P500 również zmaga się z bardzo istotnym oporem Fibonacciego: 1189 – 1195 pkt. Niemiecki DAX z kolei dotarł wczoraj do analogicznego przedziału cenowego: 6612 – 6624 pkt. Można zatem stwierdzić, że wszystkie trzy indeksy znalazły się w stosunkowo newralgicznych
rejonach cenowych, gdzie teoretycznie powinniśmy mieć do czynienia ze wzrostem presji podażowej. Jeśli jej nie doświadczymy (choć w przypadku WIG-u 20 już widać, że mamy do czynienia z nieprzypadkowym rejonem cenowym) i wskazane zapory podażowe zostaną przełamane, na rynkach akcyjnych w dalszym ciągu strona popytowa powinna dyktować warunki gry. W przypadku WIG-u 20 obserwację strefy: 2668 – 2688 pkt powiązałbym zatem z istotną zaporą popytową Fibonacciego: 2590 – 2598 pkt. Jej przełamanie mogłoby sugerować, że rynek rzeczywiście przygotowuje się do wejścia w nieco silniejszą fazę ruchu korekcyjnego. Konsekwencją zanegowania strefy: 2668 – 2688 pkt powinien być natomiast ruch cenowy zmierzający w kierunku kolejnej zapory podażowej Fibonacciego: 2784 – 2798 pkt. Jest to bowiem analogiczny pod względem wiarygodności przedział cenowy w stosunku do 2668 – 2688 pkt.

Paweł Danielewicz
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d2x187x

Podziel się opinią

Share
d2x187x
d2x187x