Trwa ładowanie...
dkf2uoh

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła wzrostem indeksów, tyle, że na tle innych giełd skala zwyżki wyraźnie rozczarowała. Po wyższym otwarciu na rynku pojawiła się podaż, która przeważała przez kolejne godziny handlu.

Share
dkf2uoh

Kupujący oddali cały dorobek z otwarcia, a zwyżka na zamknięciu to zasługa popytu na wybrane walory na końcowym fixingu. Takie zachowanie można odczytywać jako wyraz słabości, ale mam wrażenie, iż wynika to z różnego zachowania poszczególnych spółek wchodzących w skład indeksów. Jeśli spoglądam na wykres WIG-20 to wczorajsza sesji nie przynosi definitywnych rozstrzygnięć. Po otwarciu podaż pojawiła się nieznacznie powyżej przebitej we wtorek linii trendu wzrostowego, ale z drugiej strony spadek nie był na tyle destrukcyjny, by wykluczyć możliwość kontynuacji wzrostu.

Najbliższy opór dla indeksu znajduje się na 2700, gdzie aktualnie znajduje się linia trendu spadkowego, a jej pokonanie będzie zapowiadało test wczorajszego maksimum na 2704. Kolejne opory widzę w zakresie 2713-16 oraz na 2739, który w dalszym ciągu pozostaje kluczowym oporem dla indeksu. Jego pokonanie będzie wskazywało na korekcyjny charakter spadku, co z kolei będzie sugerowało wzrost powyżej dotychczasowego szczytu na 2769, lub też w alternatywnym wariancie bardziej rozbudowaną strukturę korekcyjną.

Najbliższe wsparcie znajduje się na 2677, a przełamanie tego poziomu będzie zapowiadało test ostatniego minimum na 2662. Kolejne istotne poziomy znajdują się na 2653 lub też 2637. Ten ostatni pułap w aktualnej sytuacji może mieć istotne znaczenie dla prognozy dalszego zachowania indeksu, a jego przełamanie będzie sugerowało skierowanie uwagi na bardziej negatywne scenariusze rozwoju wydarzeń. Tam też w przypadku spadku należy liczyć się z silnym popytem na akcje. Do tego czasu ruch sprawia wrażenie korekcyjnego.
[ Zobacz pełną analizę

dkf2uoh

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/25732/biuletyn_poranny_19_11_2010.pdf )

Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dkf2uoh

Podziel się opinią

Share
dkf2uoh
dkf2uoh