Trwa ładowanie...
dm8z8dw
giełda

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła się spadkiem indeksów, a niewielki wzrost odnotował jedynie WIG-20. Obraz techniczny nie uległ zmianie, bowiem indeksy w dalszym ciągu przebywają w fazie konsolidacji w rejonie maksimów.

Share
dm8z8dw

Zwyżka w końcówce sesji zdaje się zapowiadać próbę wybicia z konsolidacji w górę. Takiemu wariantowi w dalszym ciągu należy przypisywać większe prawdopodobieństwo realizacji, aczkolwiek z drugiej strony trzeba pamiętać, iż już kilka razy również wyglądało na to, iż kupujący skutecznie zaatakują szczyty, ale nic z tego nie wyszło. Z drugiej strony sprzedający nie zdołali przełamać żadnych wsparć, w związku z czym prognoza nie ulega zmianie. Najbliższy opór dla WIG-20 znajduje się na szczytach w przedziale 2781-82, a przebicie tych poziomów będzie potwierdzało wybicie z konsolidacji górę. Potencjalne bariery widziałbym na 2805, gdzie znajduje się wewnętrzna linia trendu wzrostowego oraz na 2843, gdzie znajduje się górne ograniczenie przyspieszonego kanału wzrostowego. Opór ten zadziałał 9 listopada, w związku z czym obecnie równo zwracać na niego uwagę. Jego przebicie (dziś mało prawdopodobne), będzie sugerowało test 2920, gdzie znajduje się 61,8% zniesienia całego spadku z 3940 do 1253. Patrząc jak długo
główne indeksy amerykańskie zmagają się ze swoimi odpowiednikami tego oporu spodziewam się, iż również w Polsce w rejonie tych poziomów ujawni się spora opozycja ze strony sprzedających. Takie przypuszczenia potwierdza również fakt, iż opór wynikający z 50% zniesienia na 2600 również stanowił sporą barierę podażową. Najbliższe wsparcie znajduje się na 2765, a w przypadku jego przełamania będę oczekiwał na test 2755. Spadek poniżej tego poziomu będzie wskazywał na słabość strony popytowej, aczkolwiek w dalszym ciągu największą wagę w krótkim terminie przywiązuję do 2748. Jak pokazują ostatnie sesje poziom ten jest honorowany przez rynek i póki indeks znajduje się powyżej tego poziomu konsekwentnie większe prawdopodobieństwo realizacji przypisuję scenariuszom wzrostowym. Kolejne wsparcia znajdują się na 2731 i 2698, a w przypadku silniejszego ruchu popyt winien ujawnić się na 2673 i na 2622.
Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

dm8z8dw

Podziel się opinią

Share
dm8z8dw
dm8z8dw