Trwa ładowanie...
d4kejyk
giełda

Komentarz poranny

Wczorajsza sesja zakończyła się zwyżką indeksów, lecz skala wzrostu była zbyt słaba by można było mówić o przełomie, przynajmniej jeśli chodzi o stronę techniczną.

Share
d4kejyk

W przypadku WIG-20 po wyższym otwarciu pojawiła się podaż, ale po spadku poniżej poniedziałkowego zamknięcia na rynek z powrotem wkraczali kupujący i to ma w moim odczuciu pozytywne przesłanie. Najbliższe opory dla indeksu wyznaczają wczorajsze maksimum na 2676 oraz leżący nieco wyżej poziom 2678, gdzie znajduje się linia trendu spadkowego. W przypadku ich sforsowania będę oczekiwał na kontynuację wzrostu z potencjalnym celem na 2699 lub też 2708. W przypadku silniejszej zwyżki będę liczył na test 2726-8, a powyższy pułap ma w moim odczuciu kluczowe znaczenie dla dalszej prognozy.

Jego przebicie będzie sugerowało zakończenie korekty i zapowiedź ataku na maksima w przedziale 2785-87, z dużym prawdopodobieństwem ich przebicia i dalszej zwyżki z potencjalnym celem w rejonie 2920-24. Najbliższe wsparcie dla indeksu wyznacza zakres wczorajszych minimów w przedziale 2651-55, a ich ewentualne przełamanie odczytam jako zapowiedź testu minimum na 2631. W przypadku silniejszego ruchu kupujący winni bronić kwietniowego maksimum na 2619 lub też zakresu 2592-2606, gdzie kończyły się wcześniejsze fale spadkowe. Ewentualne przełamanie tego przedziału będzie oznaczało przełamanie sekwencji coraz wyższych lokalnych minimów, co z kolei może zostać odczytane jako wyraz słabości strony popytowej. W krótkim terminie układ techniczny uległ osłabieniu, ale w dalszym ciągu nie można wykluczyć scenariusza w ramach którego, spadek wieńczy korektę, a nie inicjuje większy spadek.

Myślę, iż najbliższe sesje winny przynieść rozstrzygnięcia w tym zakresie, odpowiedzi winna udzielić zainicjowana w poniedziałek fala wzrostowa. Jeśli zostanie ona powstrzymana w rejonie 2700, po czym nastąpi spadek do nowego minimum będzie to potwierdzało negatywne oczekiwania. Natomiast kontynuacja wzrostu powyżej 2728 będzie oznaką siły rynku.

d4kejyk

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/26052/biuletyn_poranny_12_01.pdf )
Tomasz Jerzyk
DM BZ WBK

| Dane prezentowane w niniejszym raporcie zostały uzyskane lub zaczerpnięte ze źródeł uznanych przez DM BZ WBK S.A. za wiarygodne, jednakże DM BZ WBK S.A. nie może zagwarantować ich dokładności i pełności. Niniejsze opracowanie i zawarte w nim komentarze są wyrazem wiedzy oraz poglądów autora i nie powinny być inaczej interpretowane. Dom Maklerski BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji podjętych na postawie informacji i opinii zawartych w niniejszym opracowaniu. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części bez pisemnej zgody DM BZ WBK S.A. jest zabronione. |
| --- |

d4kejyk

Podziel się opinią

Share
d4kejyk
d4kejyk