Trwa ładowanie...
d3on0nc

KOMFORT-KLIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Wal...

KOMFORT-KLIMA S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komfort Klima S.A.zwołanego na dzień 16 listopada 2011 r., a zakończonego w dniu 15 grudnia 2011 r. (10/2011)

Share
d3on0nc

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMFORT-KLIMA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komfort Klima S.A.zwołanego na dzień 16 listopada 2011 r., a zakończonego w dniu 15 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 % | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komfort Klima S.A. ("Emitent" lub "Spółka") działając na podstawie art. 70 pkt 3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005 Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Komfort Klima S.A. zwołanym na dzień 16 listopada 2011 r. wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Jednocześnie Zarządu Spółki wskazuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 listopada 2011 roku, podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach do dnia 30.11.2011r. roku do godziny 11:00. Ponadto Zarządu Spółki wskazuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, którego obrady zostały wznowione w dniu 30 listopada 2011r.
podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komfort Klima S.A. do dnia 15 grudnia 2011r. roku do godziny 11:00. W związku z tym Zarząd Komfort Klima S.A. podaje poniżej wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Zgromadzeniu zarówno w dniu 16 listopada 2011 roku, jak również w dniach 30 listopada 2011 roku oraz 15 grudnia 2011r. 1.Imię i nazwisko Akcjonariusza ? Robert Kopeć 2.Liczba akcji na NWZ ? 7 060 000 3.Liczba głosów z akcji na NWZ ? 7 060 000 4.Udział % w liczbie głosów na NWZ ? 97,47 % 5.Udział % w ogólnej liczbie głosów ? 66,60 % | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

| | | KOMFORT-KLIMA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMFORT-KLIMA S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 53-234 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Grabiszyńska | | 235 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 79 57 076 | | (71) 79 57 076 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | komfort@komfort-klima.pl | | www.komfort-klima.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 899-263-86-77 | | 020739333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-20 Robert Kopeć Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3on0nc

Podziel się opinią

Share
d3on0nc
d3on0nc