Trwa ładowanie...
d7np1k5

Komisja finansów pozytywnie o dwóch nowych rezerwach budżetowych

Sejmowa komisja finansów pozytywnie zaopiniowała utworzenie dwóch nowych rezerw budżetowych, o co wniosło Ministerstwo Finansów. Obie mają być przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań Skarbu Państwa. Łączna kwota tych rezerw to ponad 130 mln zł - poinformowała wiceminister finansów Elżbieta Suchocka-Roguska.
Share
d7np1k5

Środki na te rezerwy zostaną przesunięte z budżetów ministerstw i wojewodów. Prawie 56,2 mln zł ma zostać przesuniętych z działu transport. To niewykorzystane środki zaplanowane wcześniej dla PKP Polskie Linie Kolejowe na plan pomocy technicznej w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko - wynika z wniosków złożonych w komisji finansów przez MF.

Prawie 21,8 mln zł trafi do rezerw z budżetu wojewody mazowieckiego, głównie z niewykorzystanej części przeznaczonej na rolnictwo i łowiectwo. Rezerwy zasilą też mniejsze kwoty z innych województw - 7,8 mln zł z wielkopolskiego, prawie 3,6 mln zł z opolskiego, 2,6 mln zł ze świętokrzyskiego i 1,8 mln zł z warmińsko-mazurskiego.

Od ministra gospodarki będzie pochodziło prawie 13,3 mln zł zaoszczędzonych m.in. przy unijnych programach Innowacyjna Gospodarka i Kapitał Ludzki oraz z działu górnictwo i kopalnictwo.

d7np1k5

9 mln zł będzie pochodziło z oszczędności Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. niewydanych środków na modernizację i przebudowę budynku w Warszawie.

5 mln zł resort finansów przeniesie do rezerw z niezrealizowanych środków na pomoc techniczną dla programu rozwoju rybołówstwa, a prawie 3 mln zł na pomoc techniczną dla programu rozwoju obszarów wiejskich. 2,3 mln zł niewykorzystanych środków Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych trafi również do rezerw w związku z mniejszą liczbą wniosków o świadczenia dla rodzin ofiar zbiorowych wystąpień wolnościowych.

Prawie 1,5 mln zł ma pochodzić z niewykorzystanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaplanowanych i niewykorzystanych m.in. na podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli, którzy awansowali, osób uczących w środowiskach polonijnych i prowadzących kursy języka polskiego dla repatriantów i ich rodzin.

Komisja pozytywnie zaopiniowała też powiększenie planów finansowych Polskiej Organizacji Turystycznej o 1,3 mln zł oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o 6,4 mln zł.

d7np1k5

Podziel się opinią

Share
d7np1k5
d7np1k5