Trwa ładowanie...
d28e3nt

Kompania Węglowa zastąpi centra wydobywcze kopalniami zespolonymi

Z początkiem 2009 roku Kompania Węglowa
zlikwiduje cztery centra wydobywcze, w których dziś skupionych
jest 16 kopalń spółki. W zamian zarząd firmy zamierza budować z
sąsiadujących ze sobą zakładów tzw. kopalnie zespolone.

Share
d28e3nt

O wtorkowej decyzji zarządu Kompanii poinformował PAP jej rzecznik Zbigniew Madej. Wcześniej decyzję o likwidacji centrów anonsowali również przedstawiciele górniczych związków zawodowych.

Centra wydobywcze powstały na początku lutego 2007 roku. To pośredni szczebel organizacyjny między kopalniami a centralą Kompanii. Wcześniej kopalnie same organizowały przetargi, organizowały zaopatrzenie w materiały itp., potem tę rolę przejęły cztery centra.

Związkowcy i część ekspertów krytykowali stworzenie centrów, wskazując na ich nieefektywność. Kwestionowali też sens likwidacji stanowisk dyrektorów naczelnych kopalń, argumentując, że pogarsza to jakość zarządzania nimi.

Według Madeja, decyzja o likwidacji centrów nie jest jednak podyktowana krytyką, ale realizacją strategii firmy. Podkreślił, że centra od początku miały być etapem przejściowym przed tworzeniem kopalń zespolonych.

d28e3nt

Idea kopalń zespolonych polega m.in. na wspólnym wykorzystywaniu przez sąsiadujące ze sobą kopalnie infrastruktury, np. szybów wentylacyjnych itp. Upraszczając schematy organizacyjne kopalń i wykorzystując ich bliskość, Kompania chce zaoszczędzić i usprawnić funkcjonowanie zakładów.

Chodzi o to, by tak zarządzać położonymi w sąsiedztwie kopalniami, by ich obszary górnicze utworzyły możliwie zwarte struktury. Tam gdzie to jest możliwe, kopalnie mogą być pod ziemią łączone.

O tworzeniu kopalń zespolonych mają decydować zbliżone ilościowo zasoby węgla poszczególnych zakładów, podobne warunki geologiczno-górnicze, zbliżona wydajność produkcji oraz podobny segment rynku odbiorców węgla.

Szczegóły nowej struktury organizacyjnej nie są na razie znane. Wiadomo, że prawdopodobnie kopalnie znów będą odpowiadać za organizację części przetargów, zaopatrzenie w materiały itp. Nie wiadomo natomiast, w jakim zakresie zostaną przywrócone funkcje dyrektorskie w kopalniach, ograniczone obecnie do dyrektorów technicznych oraz ds. pracy.

Kompania Węglowa to największa firma górnicza produkująca węgiel kamienny w Europie, zatrudniająca 64,8 tys. osób. Do końca sierpnia firma wypracowała 21,7 mln zł zysku netto.

d28e3nt

Podziel się opinią

Share
d28e3nt
d28e3nt