Trwa ładowanie...
defc2tw
defc2tw
espi

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż po marcu 2014 r ? wstępne dane o działalności handlowej (21/2014)

KOMPUTRONIK S.A. - Sprzedaż po marcu 2014 r ? wstępne dane o działalności handlowej (21/2014)
Share
defc2tw

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Sprzedaż po marcu 2014 r ? wstępne dane o działalności handlowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta. Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów, premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie działań promocyjnych, w pierwszym kwartale kalendarzowym 2014 roku (czwarty kwartał roku obrachunkowego) osiągnął w ujęciu jednostkowym: szacunkowe przychody handlowe ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 451, 1 mln zł wobec 369,7 mln zł (wzrost o 22%) w analogicznym okresie ubiegłego roku; szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży o wartości 30,3 mln zł, wobec 26,4 mln zł rok wcześniej (wzrost o 15%). W całym roku obrachunkowym, kończącym się z dniem 31 marca 2014 roku, Emitent osiągnął szacunkowe przychody, z uwzględnieniem prognoz
dotyczących otrzymania bonusów, premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie działań promocyjnych, o wartości 1.638,8 mln zł, wobec 1.216,3 mln zł (wzrost o 35%) w analogicznym okresie ubiegłego roku. Szacunkowy zysk handlowy w tym okresie wyniósł 117,8 mln zł, wobec 99,8 mln zł rok wcześniej (wzrost o 18%) Zarząd Emitenta pozytywnie ocenia miniony rok obrachunkowy i zalicza go do najlepszych w historii Spółki. Dynamiczne zwiększanie przychodów, znacząco mniejsza dynamika wzrostu kosztów wobec wzrostu dochodów oraz dobre perspektywy rozwoju sprzedaży, zarówno pod względem geograficznym jak i asortymentowym, pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne lata rozwoju Emitenta. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185,
poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
KOMPUTRONIK S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-003 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wołczyńska 37
(ulica) (numer)
061 8359400 061 8359401
(telefon) (fax)
office@komputronik.pl www.komputronik.com
(e-mail) (www)
9720902729 634404229
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-04-14 Wojciech Buczkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

defc2tw

Podziel się opinią

Share
defc2tw
defc2tw